Arbeidet med E16/Vossebanen Arna – Stanghelle er i gang

/siteassets/nyheter/arna-stanghelle-befaring.png

Arbeidet med E16/Vossebanen Arna – Stanghelle er i gang

15 februar 2019
Forrige uke var oppdragsgiverne Statens vegvesen og Bane NOR, og representanter for Rambøll Sweco ANS på befaring langs strekningen.

Oppdraget omfatter rådgivning, planlegging og detaljregulering av veg og jernbane fra Arna til Stanghelle (ny Vossebane og ny E16). Strekningen er ca. 30 kilometer lang, og store deler av traséen går i tunnel. For jernbanen skal det etableres to nye stasjoner, Vaksdal og Stanghelle, i tillegg til ombygging av eksisterende Arna Stasjon

Kontrakten ble signert 10. januar i år, og arbeidet med å planlegge oppdraget er allerede godt i gang.

– Akkurat nå er vi i oppstartsfasen og den strekker seg frem til 8. mars. I disse dager utarbeider vi styrende dokument for prosjektet og tilegner oss kunnskap om området, forteller prosjektleder Jan Håvard Øverland i Sweco.

Han understreker at dette er en viktig fase i prosjektet.

– Nå jobber vi med å få systemene på plass, planlegge teoretisk fremdrift og legge til rette for at planen måler faktisk fremdrift. Det er mange fag involvert i prosjektet, og det er avgjørende at vi får på plass et planverk som sikrer best mulig sammenheng mellom disse.

Viktig prosjekt

Jan Håvard trekker frem at dette er et viktig prosjekt, ikke bare for de involverte, men også for samfunnet forøvrig.

– Når prosjektet er ferdigstilt vil det ha stor samfunnsnytte, ikke bare med hensyn til sikkerhet, men også når det kommer til fremkommelighet. Trafikkmønsteret på strekningen har store variasjoner med mye trafikk i helger og i ferier, vi skal legge til rette for at trafikken flyter bedre, sier han.

I dag preges strekningen av alvorlige trafikkulykker.

– En viktig del av oppdraget er rassikring av de mest utsatte plassene. Møteulykker preger også strekningen, og dette vil bli bedre når veien står ferdig.

Skal sikre best mulig samarbeid

Rundt 40 fag er involvert i prosjektet, og for å sikre best mulig flyt underveis skal prosjekteringen følge VDC-metodikken.

– Vi har sertifisert personell som skal styre prosessen og det blir veldig spennende. Jeg har stor tro på at denne typen samhandling vil gi prosjektet en mer rasjonell drift. Alle fagene avhenger av hverandre, og denne metodikken vil gjøre prosessen bedre.

Rambøll og Swecos personell er lokalisert i hele landet, og Jan Håvard forklarer at nettbaserte løsninger gjør arbeidet lettere.

– Vi har felles prosjektkontor i Bergen og i Oslo, men vi er spredt fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Foreløpig går samarbeidet veldig bra og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier han.

Planlagt byggestart er satt til 2024, men det kan bli aktuelt med fremskyndet oppstart i 2022 på deler av strekningen. Strekningen er planlagt ferdigstilt innen NTP-perioden 2024- 2029.

 

Bildet fra forrige ukes befaring er tatt av Wolf-Dietrich Marchand.

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.