Anbefalt korridor for E39 Mandal – Lyngdal øst er klar

Anbefalt korridor for E39 Mandal – Lyngdal øst er klar

7 mars 2019
Basert på resultatet fra konsekvensutredningen anbefaler Nye Veier at kombinasjonen av veikorridorene AB Nord 2 – BC 2 – CD Sør vedtas og legges til grunn for videre planlegging av ny E39 mellom Mandal og Lyngdal øst.

Slik oppsummerer prosjektleder Håkon Lohne forslaget som 6. mars 2019 leggeres fram for politisk behandling i kommunene Mandal, Lindesnes og Lyngdal:

- Vi løser drikkevannsutfordringene. En har i stor grad tatt hensyn til viktige kulturminner som finnes på strekningen. Det er lagt inn to tunneler som i stor grad ivaretar friluftsinteresser og viltets vandringsmønster. Spesielt i vestre del, med en 2400 meter lang tunnel som sørger for at de store, viktige regionale naturområdene blir ivaretatt.

Som en del av arbeidet med ny områderegulering, har Nye Veier i tillegg sammenlignet planforslaget med den eksisterende kommunedelplanen på den aktuelle strekningen.

- Den samfunnsøkonomiske besparelsen er svært høy; per i dag anslått til mer enn 1,5 milliarder kroner. Det er en betydelig bidragsyter til en raskere realisering av prosjektet, sier Lohne.

Les mer her.

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.