– Et drømmeprosjekt

/siteassets/nyheter/skolevei-sak.png

– Et drømmeprosjekt

22 mars 2019
Trygg skolevei er viktig for barn, foreldre, skoler og kommunen. Og ikke minst for trafikkingeniør Stein Emilsen i Sweco. Nå har han og kollegene akkurat avsluttet sin kartlegging av trafikksikkerhet langs en rekke skoleveier i Tromsø.

Oppdragsgiver for prosjektet er Tromsø kommune. Kommunen har selv utarbeidet en trafikksikkerhetsplan, men hyret inn Sweco for å vurdere sikkerheten langs ulike skoleveier tilknyttet 18 skoler i Tromsø.

­– Som trafikkingeniør er trafikksikkerhet noe av det viktigste jeg kan jobbe med, og noe av det kjekkeste jeg vet. At det er skolebarn sin sikkerhet det handler om har gjort prosjektet enda mer givende, forteller Stein.

Skolene staket selv ut veien

Kommunen hadde på forhånd bestemt hvilke skoler som skulle inngå i kartleggingen, og før prosjektet gikk i gang fikk skoleledelsen og FAU selv fortelle hvilke veier de mente trengte forbedring.

– Vi sendte ut kart til de ulike skolene, og ga dem i oppgave å streke ut veiene de mente var aktuelle for prosjektet. Da det er barna, skolene og foreldrene som ferdes langs disse strekningene, er det de som er eksperter. Derfor var det avgjørende med innspill fra dem.

Da innspillene var samlet inn, gjennomførte trafikkgruppen en digital befaring av veiene i Google Streetview, før turen gikk til Tromsø for en fysisk befaring.

– Resultatet var en grundig kartlegging av trafikksikkerheten på strekningene. Vi la særlig vekt på krysningspunkt, da det er her de fleste ulykker oppstår. Kartleggingen ble presentert i en rapport som de ulike skolene fikk tilsendt, med mulighet for å kommentere.

(Bilde: trafikkingeniør Stein Emilsen)

Fortau, fartshumper og lyssetting

I tillegg til kartlegging og tilstandsbeskrivelse av områdene, foreslo gruppen fra Sweco også en rekke tiltak for forbedring.

– Heldigvis kan mye løses med små grep. Det var en del gangfelt som manglet både belysning og skilting, dette kan få fatale konsekvenser dersom det ikke rettes opp i. Andre steder har vi foreslått fartshumper, og andre tiltak for å senke bilistenes fart.

Stein forklarer at også kartlegging av fortau og fortausbredder sto sentralt i prosjektet.

– Snø og mangel på snømåking kan skape problemer for fotgjengere. Enkelte av fortauene er for smale til å kunne brøytes optimalt på vinteren, noe som kan tvinge de gående ut i bilveien. Dette er en situasjon man ønsker å unngå, men som kan løses med økt fortausbredde

Nå håper trafikkingeniøren at tiltakene blir realisert.

– Vi har overlevert en liste med forslag til tiltak i prioritert rekkefølge. Det har vært et veldig fint og viktig prosjekt å jobbe med, og jeg håper vi får flere oppdrag som dette i tiden fremover, avslutter han.