KUNNGJØRING: Områdeplan for E39 Mandal - Lyngdal øst

KUNNGJØRING: Områdeplan for E39 Mandal - Lyngdal øst

24 september 2018
ANNONSERING: I samsvar med plan- og bygningslovens §§12-1, 12-8, 12-9 varsles det om igangsettelse av planarbeid i forbindelse med områderegulering for fremtidig E39 mellom Mandal og Lyngdal øst.

Samtidig sendes planprogrammet ut på høring og legges ut på offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1, 12-9 og Forskrift om konsekvensutredning, etter plan- og bygningsloven, § 6.

KORT OM PLANEN: Nye Veier har satt i gang et planarbeid for å avklare korridor for framtidig E39 mellom Mandal og Lyngdal øst på strekningen fra Mandalskrysset til Herdal. Strekningen er på ca 30km og skal planlegges som 4-felts motorvei med fartsgrense 110km/t.  Målet med planarbeidet er å finne den veikorridoren som gir mest samfunnsøkonomisk lønnsomhet. OPPSTARTSVARSEL

KONTAKT: Merknader til oppstartsmeldingen - områdeplan og planprogrammet:

Nye Veier ønsker god medvirkning og ber alle med innspill om å komme med disse så tidlig som mulig i planarbeidet. Innspillene må sendes inn skriftlig:

-          via kartportalen DinE39: https://cityplanneronline.com/sweco_norge/dine39

-          eller via e-post: E39ML@sweco.no

-          eller via post til Sweco Norge AS v/ Sara Øen, Boks 80 Skøyen, 0212 Oslo, Merk innspill med «E39 Mandal-Lyngdal øst»

 

Vedlegg:

 

KUNNGJØRING: Kommunedelplan for Dølebro – Livold og E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune

ANNONSERING: : I samsvar med plan og bygningsloven §§ 11-12 og 11-17, varsles det samtidig om igangsetting av planarbeid for å oppheve kommunedelplan Dølebro – Livold, vedtatt 18.06.2015 av Mandal bystyre og 25.06.2015 av Lindesnes kommunestyre og deler av kommunedelplan for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune, vedtatt 20.10.2016, på strekningen Fardal – Herdal. Kontaktpersoner for dette arbeidet er den enkelte kommune i samarbeid med Nye Veier.

KORT OM PLANEN: Oppstart av planarbeid for opphevelse av Kommunedelplan for E39 Mandal- Lyngdal øst

OPPSTARTSVARSEL: Annonse se vedlegg

KONTAKT: Merknader til oppstart av planarbeid for å oppheve kommunedelplanene: Merknader og opplysninger som kan ha interesse for oppheving av kommunedelplan skal sendes innen 05.11.2018 til kontaktperson i hver kommunene. Nye Veier kan bidra med informasjon om planarbeidet.

Kunngjøringen varsles på disse nettsidene:

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.