0 of 0 for ""

Søknadsfrist

2021-06-02

Tjenesteområde

Bygg og konstruksjoner

Vil du være med å rehabilitere viktige bygg?

I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og utfordrende prosjekter som skaper framtidens Norge. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne forventer; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren en person som alltid er tilgjengelig, kompetent og engasjert i kundenes prosjekter.

Gruppen for Rehabilitering, tilstand og materialteknologi på avdeling Bygg- og spesialrådgivning består av 14 kompetente medarbeidere. Vi har som hovedfokus å jobbe med verneverdige bygninger, tilstandsanalyser, materialprøver og rehabilitering/ombygging. Vi ønsker å utvide vårt kompetanseområde med erfarne medarbeidere innen rådgiving, prosjektering og rehabilitering og verneverdige bygg.

Hos oss gjør du en forskjell. Du kommer inn i et bredt tverrfaglig miljø, som jobber tett sammen. Arbeidsmiljøet er hyggelig, ungt og motiverende. Arbeidsdagene dine vil være varierte, og du vil ha en viktig rolle i Sweco. For tiden er vi blant annet engasjert i prosjekter ved Rammeavtale for Stortinget og Bane Nor, Aker sykehus, Oslo City og rehabilitering av Nationaltheatret i tillegg til mange mindre minst like viktige oppdrag.

Hos oss vil du utvikle deg. Som rådgiver hos oss vil du ha ansvarsfulle oppgaver i spennende og varierte prosjekter. Du vil også være en bidragsyter til å hente inn jobber til Sweco, ha oppfølging av egne kunder og være med på å utvikle gruppen videre. Vi tror du har et bredt kontaktnett innen feltet og du får gode muligheter for utvikling innen fag-, ledelse- og prosjektarbeid. Det er viktig for deg med faglig utvikling og du deler gjerne dine erfaringer med andre medarbeidere, samtidig som du har fokus på forretningsmessige mål.

Dine viktigste arbeidsoppgaver omfatter

  • Rådgivning, prosjektering, prosjekteringsledelse, utredning og produksjon.
  • Ha ansvar for egne kunder, alene eller sammen med andre i Sweco.
  • Ha kundekontakt og aktivt bidra til nysalg og mersalg av eget og andres område.
  • Løse sammensatte oppgaver innenfor eget område i prosjekter, og bidra med kreative, bærekraftige, forretningsmessige løsninger innenfor eget område.
  • Bidra til å få yngre medarbeidere inn i prosjekter, og mulig fungere som mentor. Drive aktivt med erfarings- og kunnskapsdeling. 

Dette kan du 

  • Du er sivilingeniør eller ingeniør innen relevant fagområde. 
  • Du har min. 5 års relevant erfaring. 
  • Du har gjerne erfaring med verneverdige bygg, men dette er ikke et krav. 
  • Du har god kompetanse i bruk av relevante IT verktøy. 

Søknader behandles fortløpende. Vi ber om at du legger ved vitnemål. 

Empowered people, transforming society together. Sweco is Europes leading architecture and engineering consultancy. With 17,500 employees in Northern Europe, we offer our clients the right expertise for every project. We carry out projects in 70 countries annually throughout the world.