0 of 0 for ""

Søknadsfrist

2021-06-15

Tjenesteområde

Geoteknikk og ingeniørgeologi

Vi søker senior geotekniker

I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger – rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter.

Hos oss gjør du en forskjell. I Sweco Kristiansand vil du bli inkludert i et inspirerende fagmiljø i PA-gruppen, bestående av 14 medarbeidere med solid kunnskap om prosjekt- og byggeledelse, samt tre ingeniørgeologer. Vårt mål er å utvikle oss til et sterkt geofaglig miljø på Sørlandet, og du vil få være med på å utvikle fagområdet med henblikk på å etablere en egen geofaglig gruppe på sikt. Du vil bli tatt godt imot av hyggelige kolleger som er åpne for innspill og setter pris på friske tanker og nye impulser og ideer. Du vil bli et verdifullt tilskudd til en faggruppe som er engasjert i små og store tverrfaglige infrastruktur-, energi- og byggeprosjekter over hele Norge og utlandet.

Hos oss vil du utvikle deg. Du blir en viktig bidragsyter for å styrke og videreutvikle det gode arbeidsmiljøet, og du vil få rik anledning til å utvikle dine faglige ferdigheter. Du får veiledning og støtte fra erfarne geoteknikere som vil verdsette dine bidrag og legge til rette for at du vil trives både med arbeidsoppgaver og i miljøet. Du får varierte arbeidsdager med både kontor- og feltarbeid i mangfoldige prosjekter, og for et bredt utvalg kunder. Vi søker deg som tar ansvar og får ting til å skje. Du er god til å samarbeide og har godt humør, også i krevende situasjoner. Du er klar over egne begrensninger, men alltid interessert i å utvikle deg. I tillegg er du opptatt av kvalitet og er grundig og rasjonell i dine vurderinger. 

Dine arbeidsoppgaver:

 • Inngå som fagansvarlig for geoteknikk i store, flerfaglige oppdrag
 • Geoteknisk prosjektering av fundamenteringsløsninger, stabilitets- og bæreevne vurderinger, planlegging og oppfølging av grunnundersøkelser med egne borerigger, tolkning av grunnforhold, støttekonstruksjoner, etc., innenfor bygg, infrastruktur og vannkraft
 • Utarbeidelse av anbudsdokumenter og kostnadsoverslag
 • Befaringer og oppfølging på bygge- og anleggsplasser
 • Bygge videre på den sterke kompetansen som er i gruppen og videreutvikle geoteknikk som tjenesteområde i Sweco, samt bidra til å bygge opp og utvikle fagområdet geoteknikk i Sweco Sør
 • Bistå i tilbuds- og markedsarbeid, jobbe med synlighet i markedet, og profilere Sweco overfor kunder og på bransje-arenaer

Vi ønsker at du:

 • Har master innen relevante fag
 • Har dokumenterte resultater fra prosjektleveranser
 • Har minimum 8 års erfaring fra arbeid i bransjen
 • Gjerne har erfaring fra tilsvarende stilling
 • Gjerne har nettverk i bransjen

Søknader vurderes fortløpende.

Empowered people, transforming society together. Sweco is Europes leading architecture and engineering consultancy. With 17,500 employees in Northern Europe, we offer our clients the right expertise for every project. We carry out projects in 70 countries annually throughout the world.