0 of 0 for ""

Søknadsfrist

2021-06-27

Tjenesteområde

Prosjektledelse og prosjektadministrasjon

SHA-rådgiver

Er du en SHA-rådgiver med erfaring fra bygg- og anleggsbransjen?

I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og utfordrende prosjekter som skaper framtidens Norge. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne forventer; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren alltid tilgjengelig, kompetent og engasjert i kundenes prosjekter.

Swecos grupper for prosjektadministrasjon (PA) i Ski har 27 medarbeidere organisert i to enheter. Nå trenger vi å styrke gruppene våre med en erfaren SHA-rådgiver.

Hos oss gjør du en forskjell. Du blir en del av et sterkt PA-miljø der vi er opptatt av å utvikle bærekraftige løsninger. Dine nye kolleger arbeider enten som prosjektledere, prosjekteringsledere, byggeledere eller SHA-koordinatorer. Du vil jobbe for spennende oppdragsgivere innen offentlig og privat sektor, ofte i oppdragsgivers organisasjon eller på byggeplass. I denne stillingen vil du ha stor påvirkningskraft og frihet i arbeidshverdagen din.

Hos oss vil du utvikle deg. Du er engasjert i faget ditt, og ønsker å utvikle deg. Som rådgiver er en av dine viktigste oppgaver å forstå kundens behov, og du må kunne formidle og selge inn våre råd med overbevisning. Du ønsker å være en del av et PA-miljø som kjennetegnes av høy kvalitet, bærekraftige løsninger og gode resultater.

Du er opptatt av kvalitet og brenner for å skape gode løsninger for kundene våre. Ditt engasjement og dine gode mellommenneskelige egenskaper vil komme til sin rett i samarbeid med kunder og når du følger opp prosjekter ute på byggeplassen. Du er genuint interessert i mennesker og flink til å skape gode relasjoner. Du analyserer og vurderer informasjon grundig, er selvdreven og liker å jobbe strukturert.

Du behersker norsk flytende, både muntlig og skriftlig, har førerkort og disponerer bil.

Dine viktigste arbeidsoppgaver omfatter

  • KP-rollen: Bistå i de prosjekterendes risikovurderinger, koordinere i planleggings- og prosjekteringsfasen slik at hensynet til SHA blir ivaretatt, utarbeide SHA-plan.
  • KU-rollen: Etter avtale med byggherre følge opp at de utførende på bygge- og anleggsplass hensyntar de spesifikke tiltakene i SHA-planen og de forebyggende tiltakene som beskrevet i byggherreforskriften, følge opp at eventuelle nye risikoforhold avdekkes og oppdatere SHA-planen, deltagelse i vernerunder og utføre egne inspeksjoner, følge opp de elektroniske oversiktslistene og at hovedbedrift-/samordningsansvaret er ivaretatt.
  • Du vil ha ansvar for oppfølging av dine egne kunder når oppdragene pågår.

Dette kan du

  • Master/bachelor/ fagskoleingeniør innen relevant fagområde
  • Mer enn 5 års relevant erfaring fra SHA- eller HMS-arbeid fra bygg- og anleggsbransjen.
  • Erfaring fra rådgiver-, entreprenør- eller byggherreorganisasjon
  • God kompetanse i bruk av relevante IT verktøy

Søknader vurderes fortløpende. Vi benytter oss av Semac bakgrunnsjekk i vår rekrutteringsprosess.

Empowered people, transforming society together. Sweco is Europes leading architecture and engineering consultancy. With 17,500 employees in Northern Europe, we offer our clients the right expertise for every project. We carry out projects in 70 countries annually throughout the world.