0 of 0 for ""

Søknadsfrist

2021-08-16

Tjenesteområde

Prosjektledelse og prosjektadministrasjon

SHA-rådgiver til vårt kontor i Oslo

I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine og som stiller opp for deg dersom du trenger en sparringspartner. Sammen jobber vi i utfordrende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge.

Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne forventer; rent vann, varme boliger, effektiv transport, moderne sykehus, gode skoler og øvrig publikumsbygg. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre, og den typiske Sweco-medarbeideren er alltid tilgjengelig, kompetent og engasjert i kundenes prosjekter.

Hos oss gjør du en forskjell. Sweco har et sterkt faglig miljø innenfor alle våre tjenesteområder, og vi er svært opptatt av å dele kunnskap og erfaring mellom fagområdene. Du blir en del av et engasjert PA-miljø der vi legger vekt på å utvikle bærekraftige løsninger. Dine nye kolleger arbeider som prosjektledere, prosjekteringsledere, byggeledere, BIM koordinatorer og SHA-koordinatorer. Du vil jobbe for spennende oppdragsgivere innen offentlig og privat sektor, ofte i oppdragsgivers organisasjon eller på byggeplass. I denne stillingen vil du ha stor påvirkningskraft og frihet i arbeidshverdagen din.

Hos oss vil du utvikle deg. I Sweco er vi opptatt av å utvikle oss og bli bedre. Du vil få styrke kompetansen din via kursing og sertifiseringer, og i spennende prosjekter. I Sweco er vi opptatt av arbeidsglede og trivsel, og her scorer vi høyt i medarbeiderundersøkelser. Vi søker deg som forstår kundens behov og kan formidle våre råd med overbevisning. Du brenner for å skape gode løsninger for kundene dine og du er dyktig til å skape gode relasjoner med kunder og kolleger. Du analyserer og vurderer informasjon grundig, er selvdreven og liker å jobbe strukturert.

Dine viktigste arbeidsoppgaver omfatter

 • KP: Bistå i risikovurderinger, utarbeide SHA-plan og koordinere i planleggings- og prosjekteringsfasen slik at hensynet til SHA blir ivaretatt.
 • KU: Etter avtale med byggherre følge opp personell på bygge- og anleggsplass, og ivareta de spesifikke tiltakene i SHA-planen og de forebyggende tiltakene som beskrevet i byggherreforskriften.
 • Følge opp at eventuelle nye risikoforhold avdekkes og oppdatere SHA-planen.
 • Delta i vernerunder og utføre egne inspeksjoner, følge opp de elektroniske oversiktslistene og ivareta hovedbedrifts- og samordningsansvaret.
 • Du vil ha ansvar for oppfølging av dine egne kunder når oppdragene pågår.
 • Du holder tett kontakt med kundene og bidrar med mersalg av egne tjenester.
 • Du ønsker å jobbe med å digitalisere faget.

Dette kan du

 • Du har en master/bachelor innen relevant fagområde
 • Mer enn fem års relevant erfaring fra SHA- eller HMS-arbeid fra bygg- og anleggsbransjen
 • God kunnskap om og erfaring med Byggherreforskriften, Arbeidsmiljøloven med forskrifter, internkontrollforskriften, risikobasert sikkerhetsarbeid og utarbeidelse av risikovurderinger
 • Erfaring fra rådgiver-, entreprenør- eller byggherreorganisasjon
 • God kompetanse i bruk av relevante IT-verktøy
 • Å ha gjennomført Koordinatorskolen er en fordel, men ikke et krav
 • Du snakker og skriver flytende norsk
 • Førerkort er en fordel

Har du lang erfaring og en utfyllende CV, er det ikke nødvendig med søknadsbrev.

Vi har ferie i uke 28-31. Fra 09.august vil vi vurderer søknader fortløpende.

Empowered people, transforming society together. Sweco is Europes leading architecture and engineering consultancy. With 17,500 employees in Northern Europe, we offer our clients the right expertise for every project. We carry out projects in 70 countries annually throughout the world.