0 of 0 for ""

Søknadsfrist

20240819

Tjenesteområde

Bygg og konstruksjoner

Sted

Oslo (Oslo, Drammen)

Seniorrådgiver bygningsfysikk

Verden drives fremover av deg som utfordrer samtiden, og nå ønsker vi oss flere rådgivere innen bygningsfysikk som vil tenke nytt for å transformere samfunnet. Gjennom tverrfaglige prosjekter av stor samfunnsmessig betydning, får du fordype deg i faget ditt og samtidig dele kunnskap med kollegaene dine. Vi tror at løsningene blir best når vi samarbeider på tvers av fag. På den måten blir vi hele tiden bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer.

Som rådgiver på bygningsfysikk så blir du en del av avdeling for Grønn utvikling. Avdelingen teller rundt 40 medarbeidere. I tillegg til bygningsfysikk leverer vi tjenester innen klima, energi, ombruk og rehabilitering av bygg (konstruksjon).

 

I Sweco får du betydelig ansvar, men til gjengjeld gir vi deg mye frihet. Vi forstår at jobben ikke er hele livet, og at du også trenger tid til å gå toppturer, lese en god bok, levere i barnehagen eller jobbe hjemmefra når du har behov for det.

 

Dette er deg:

 • Du har mastergrad innen relevant fag.
 • Du har mer enn 8 års relevant erfaring.
 • Du trives i tenkeboksen, men tenker gjerne utenfor boksen også.
 • Du har gode kommunikasjons- og relasjonsegenskaper.
 • Du trives med å samarbeide, gjerne med folk som tenker annerledes.

 

Dette er jobben:

 • Rådgivning og prosjektering av bygningsfysiske oppgaver. Både nybygg og rehabilitering.
 • Tilstandsregistreringer og vurdering av byggskader.
 • Energiberegninger, kuldebroberegninger og fukttekniske simuleringer.
 • Følge opp yngre medarbeidere.
 • Ha ansvar for egne kunder, alene eller sammen med andre i Sweco.
 • Ha kundekontakt og aktivt bidra til nysalg og mersalg av egne og andres tjenester.

 

Vi lover at:

 • Du blir en del av et sterkt fagmiljø og kommer til å utvikle deg i viktige og utfordrende prosjekter.
 • Du får konkurransedyktig lønn og fordeler.
 • Hvis du vil, kan du bli med i Swecos aktive bedriftsidrettslag, og et humorlag som arrangerer utflukter og sosiale begivenheter på tvers av organisasjonen.

 

Sweco er ikke bare Europas største arkitekt- og ingeniørvirksomhet, men også den mest spesialiserte. Heller enn å fokusere på et og et fag, er Sweco rigget for å skape synergier. I en verden preget av omstilling, må nytenkning tuftes på erfaring og løsningene være tverrfaglige. Sammen med kundene våre transformerer vi fremtidens digitale, urbane og bærekraftige samfunn.

 

Og du, i september 2024 flytter vi altså til et av Oslos mest moderne og grønne kontorbygg i Urtekvartalet på Grønland – vi gleder oss helt enormt!

 

Bli en del av vårt tverrfaglige fellesskap. Send oss en CV sammen med noen ord om hvorfor du vil å jobbe i Sweco.