0 of 0 for ""

Søknadsfrist

20240819

Tjenesteområde

Bærekraft og klima

Sted

Bergen (Bergen, Førde, Haugesund, Voss)

Senior biolog / klimarådgiver (Bergen)

Verden drives fremover av deg som utfordrer samtiden, og nå ønsker vi oss flere rådgivere innen biologi / miljø som vil tenke nytt for å transformere samfunnet. Gjennom tverrfaglige prosjekter av stor samfunnsmessig betydning, får du fordype deg i faget ditt og samtidig dele kunnskap med kollegaene dine. Vi tror at løsningene blir best når vi samarbeider på tvers av fag. På den måten blir vi hele tiden bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer.

 

Gruppen geologi og miljø i Bergen består av flere engasjerte rådgivere med bakgrunn innen biologi, miljø- og hydrogeologi, naturressursforvaltning og geografi. Gruppen har et svært godt og sosialt miljø, der vi spiller hverandre gode, og støtter og utfordrer hverandre til å bli bedre. Vi jobber tett sammen med kundene våre for bærekraftige og naturvennlige løsninger. Vi kartlegger bla. naturtilstand på land og i ferskvann, utreder miljøkonsekvenser, undersøker grunn og sedimenter for forurensning og følger opp miljøkrav i kundens prosjekter.

 

I Sweco lover vi at du vil vil få betydelig ansvar, og til gjengjeld gir vi deg mye frihet. Vi forstår at jobben ikke er hele livet, og at du også trenger tid til å gå toppturer, lese en god bok, levere i barnehagen eller jobbe hjemmefra når du har behov for det.

 

Dette er deg:

 • Du har en mastergrad i biologi, naturforvaltning eller lignende.
 • Du har god generell kunnskap om flora og fauna, og gjerne noe spisskompetanse innen fugl, botanikk eller en annen artsgruppe.
 • Du har minst 6 års relevant erfaring.
 • Det er en fordel om du har god kjennskap til regelverk, veiledere, arbeidsmetoder, samt erfaring med GIS.
 • Du er engasjert i natur, miljø og bærekraft, og nysgjerrig på andres fagretninger.
 • Du trives i tenkeboksen, men tenker gjerne utenfor boksen også.
 • Du har gode kommunikasjons- og relasjonsegenskaper.
 • Du trives med å samarbeide, gjerne med folk som tenker annerledes.

 

Dette er jobben:

 • Planlegge, koordinere og utføre kartlegginger av naturmangfold
 • Utarbeide konsekvensutredninger
 • Foreslå kreative løsninger for å øke biologisk mangfold i prosjekter
 • Jobbe sammen med kollegaer i flerfaglige team
 • Veilede eksisterende og nye kunder
 • Prosjektledelse i tråd med vårt brukervennlige økonomi- og kvalitetsstyringssystem

 

Vi lover at:

 • Du blir en del av et sterkt fagmiljø og kommer til å utvikle deg i viktige og utfordrende prosjekter.
 • Du får konkurransedyktig lønn og svært gode forsikrings-, pensjons- og ferieordninger.
 • Hvis du vil, kan du bli med i Swecos aktive bedriftsidrettslag og delta på mange sosiale arrangement med gruppen, avdelingen og regionen.

 

Sweco er ikke bare Europas største arkitekt- og ingeniørvirksomhet, men også den mest spesialiserte. Heller enn å fokusere på et og et fag, er Sweco rigget for å skape synergier. I en verden preget av omstilling, må nytenkning tuftes på erfaring og løsningene være tverrfaglige. Sammen med kundene våre transformerer vi fremtidens digitale, urbane og bærekraftige samfunn.