0 of 0 for ""

Søknadsfrist

20240819

Tjenesteområde

Industri

Sted

Viken (Ski, Lillestrøm, Sarpsborg, Fredrikstad)

Rådgiver Industri

I Sweco er vi stolthet av å kunne tilby alt det morgendagens samfunnsborgere vil trenge – fornybar energi, rent vann, varme boliger, grønn transport, grønn industri og bærekraftige løsninger. For å lykkes med våre ambisiøse mål er vi helt avhengig av et nært og kjært samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren imøtekommende, faglig dyktig og mest av alt brennende engasjert i kundenes prosjekter. Nå inviterer Europas ledende ingeniørvirksomhet en rådgiver innen industri om bord for å ta del på reisen sammen med landets mest fremadstormende ingeniører.  

I Østfold har vi nærmere 80 medarbeidere innenfor byggeteknikk, geoteknikk, industri, VVS, bygningsfysikk, brannteknikk, vei, VA, miljø og arealplanlegging. Vi har moderne kontorer både i Fredrikstad og i Sarpsborg.

 

Du vil gjøre en forskjell.

Industrien i Norge er i rivende utvikling mot mer bærekraftige løsninger og Sweco er en anerkjent og strategisk partner i denne utviklingen. Industri er et satsingsområde i Sweco, og nå ønsker vi å rekruttere flere innenfor industri til våre kontorer i Fredrikstad og i Sarpsborg.

Vi utvikler oss nå videre innenfor våre industriområder rettet mot mineral og kjemi, energi, batteri, råvareutvikling, CCS, hydrogen, miljø, treforedling, VA-prosess og dekommisjonering. Som rådgiver vil du være en sentral ressurs i å styrke Swecos posisjon i disse og andre spennende industrimarkeder. Våre oppdrag dekker alle faser i industriprosjekter fra oppstart av nye industrianlegg til endringsprosesser og forbedringer av eksisterende virksomheter.

Våre industrimedarbeidere i Sweco arbeider med krevende problemstillinger innen mange bransjer, og utformer unike løsninger som sjelden er hyllevare. Det kan være alt fra forbedring av miljøet i et smelteverk med støv og varmekilder på mange hundre grader til utvikling av fabrikker som lager mineraler til batteriproduksjon. Det kan også være utvinning av industrimineraler til gjenvinning, pyrolyse av avfall eller dekommisjonering av nukleære forskningsreaktorer. Vi hjelper også våre kunder bl.a. med risikoanalyser, områdeklassifisering og sikkerhetsanalyser.

Disse oppgavene krever nysgjerrighet, tekniske ferdigheter og forståelse, ydmykhet, og gjerne et ønske om å skape gode og varige løsninger i samarbeid med kunden.

Du vil være en del av et høykompetent og flerfaglig miljø, og vi søker deg som tar ansvar og får ting til å skje. Du forstår rådgiverrollen og er god til å kommunisere og samarbeide, også i krevende situasjoner. Du er klar over egne begrensninger, men også interessert i å utvikle deg. Du er opptatt av kvalitet og er grundig og rasjonell i dine vurderinger.

 

Du vil utvikle deg Du er en rådgiver som liker å ta ansvar og får ting til å skje. Du er en omgjengelig lagspiller som ønsker å bidra til samholdet i gruppen. Du ser helheten i prosjektene, evner å sette deg inn i kundens behov og kommuniserer godt gjennom alle prosjektets faser. Du er selvstendig og beslutningsdyktig, og liker faglige utfordringer. Det er naturlig for deg å bygge gode relasjoner til kunder og kolleger.

I Sweco er vi opptatt av kvalitet i våre leveranser og av fornøyde kunder. Vi har systematisert våre arbeidsprosesser samt faglige standarder for å kunne levere et godt produkt til våre kunder. I kombinasjon med aktiv oppfølging og veiledning av våre medarbeidere sikrer dette utvikling av den enkelte, både faglig og personlig.

 

Dine arbeidsoppgaver

  • Teknisk rådgivning innen ditt fagområde, som kan være mekanisk, prosess/utstyr, produksjon, automasjon, logistikk, strømningsteknikk/CFD, VA-prosess, energi eller miljø.
  • Konseptutvikling, design, og kontroll av egne eller andres tekniske løsninger.
  • SHA, risikoanalyser, områdeklassifisering og eksplosjonsvern.
  • Igangsetting og gjennomføring av prosjekter for industrien som ansvarlig eller som bidragsyter i andres prosjekter.

 

Vi ønsker at du

  • Du har relevant høyere utdanning, fortrinnsvis mastergrad. Spesielt relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
  • Du har interesse for og evne til å forstå kundens ønsker og behov.
  • Du har minimum 5 års erfaring fra rådgivning eller fra industrien.
  • Du er analytisk og i stand til å løse komplekse oppgaver.
  • Det er en fordel om du håndterer programvare for 3D-modellering og analyser.
  • Du samarbeider og kommuniserer godt på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.

 

I Sweco Østfold garanterer vi deg et svært godt arbeidsmiljø med et aktivt og levende bedriftsidrettslag, et humorlag som arrangerer turer i innland og utland, og et fagmiljø som kan utfordre de beste i klassen. Videre tilbyr vi svært gode forsikringsordninger, solid pensjonssparing og en sikker og pålitelig stilling i et av Europas ledende ingeniørvirksomheter. 

 

Kontaktpersoner til denne stillingen:

Gruppeleder Bygg og industri: Ståle Solberg, tlf. 958 82 680

Leder Sweco Østfold: Karin Anja Arnesen tlf. 950 25 639