0 of 0 for ""

Søknadsfrist

20240819

Tjenesteområde

Industri

Sted

Viken (Ski, Lillestrøm, Sarpsborg, Fredrikstad)

Prosjektleder Industri

I Sweco har vi stolthet av å kunne tilby alt det morgendagens samfunnsborgere vil trenge – fornybar energi, rent vann, varme boliger, grønn transport, grønn industri og bærekraftige løsninger. For å lykkes med våre ambisiøse mål er vi helt avhengig av et nært og kjært samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren imøtekommende, faglig dyktig og mest av alt brennende engasjert i kundenes prosjekter. Nå inviterer Europas ledende ingeniørvirksomhet en prosjektleder industri om bord for å ta del på reisen sammen med landets mest fremadstormende ingeniører.

I Østfold har vi nærmere 80 medarbeidere innenfor byggeteknikk, geoteknikk, industri, VVS, bygningsfysikk, brannteknikk, vei, VA, miljø og arealplanlegging. Vi har morderne kontorer både i Fredrikstad og i Sarpsborg.

 

Du vil gjøre en forskjell. Industrien i Norge er i rivende utvikling mot mer bærekraftige løsninger og Sweco er en anerkjent og strategisk partner i denne utviklingen. Industri er et satsingsområde i Sweco, og nå ønsker vi å rekruttere flere innenfor industri til våre kontorer i Fredrikstad og i Sarpsborg.

Vi utvikler oss nå videre innenfor våre industriområder rettet mot mineral og kjemi, energi, batteri, råvareutvikling, CCS, hydrogen, miljø, treforedling, VA-prosess og dekommisjonering.

I Sweco Industri jobber vi med krevende problemstillinger innen mange bransjer, og utformer unike løsninger som sjelden er hyllevare. Det kan være alt fra forbedring av miljøet i et smelteverk med støv og varmekilder på mange hundre grader til utvikling av fabrikker som lager mineraler til batteriproduksjon. Det kan også være utvinning av industrimineraler til gjenvinning, pyrolyse av avfall eller dekommisjonering av nukleære forskningsreaktorer. Vi hjelper også våre kunder med risikoanalyser, områdeklassifisering og sikkerhetsanalyser.

Disse oppgavene krever nysgjerrighet, tekniske ferdigheter og forståelse, ydmykhet, og gjerne et ønske om å skape gode og varige løsninger i samarbeid med kunden.

Du vil være en del av et høykompetent og flerfaglig miljø, og vi søker deg som tar ansvar og får ting til å skje. Du forstår rådgiverrollen og er god til å kommunisere og samarbeide, også i krevende situasjoner. Du er klar over egne begrensninger, men også interessert i å utvikle deg. Du er opptatt av kvalitet og er grundig og rasjonell i dine vurderinger.

 

Du vil utvikle deg. Som prosjektleder engasjeres du i lokale eller nasjonale industriprosjekter, og du får ansvarsfulle oppgaver i en spennende og variert arbeidshverdag. Du får gode muligheter for utvikling innen fag-, ledelse- og prosjektarbeid. Vi søker deg som er initiativrik, faglig engasjert og som samarbeider godt med andre. Du er selvstendig og beslutningsdyktig, har en konstruktiv tilnærming til utfordringer, og bygger gode relasjoner både internt og eksternt. I tillegg har du sterkt faglig engasjement og god faglig forankring.

I Sweco er vi opptatt av kvalitet i våre leveranser og av fornøyde kunder. Vi har systematisert våre arbeidsprosesser samt faglige standarder for å kunne levere et godt produkt til våre kunder. I kombinasjon med aktiv oppfølging og veiledning av våre medarbeidere sikrer dette utvikling av den enkelte, både faglig og personlig.
Vi benytter oss av ulike karriereveier for ditt videre utviklingsløp hos oss. Sweco har i samarbeid med anerkjente leverandører utviklet eget utdanningsprogram. Dette programmet har mottatt svært gode tilbakemeldinger fra våre medarbeidere og du kan avlegge eksamen innenfor fagene som gir studiepoeng og internasjonale sertifiseringer.

 

Dine arbeidsoppgaver
• Prosjektledelse av små og mellomstore prosjekter
• Ivareta og utvikle kundeforhold gjennom leveranser.
• Jobbe planmessig og profesjonelt i alle faser av prosjektet, og aktivt bidra med at prosjektene gjennomføres etter de rutiner og veiledere som ligger i Swecos verktøy, økonomisystem og kvalitetsstyringssystem.
• Være ansvarlig for å kommunisere godt internt, med kunder og samarbeidspartnere som er knyttet til prosjektene.
• Aktiv kundekontakt i prosjekt og mot potensielle/tidligere kunder og samarbeidspartnere med tanke på markedsføring og mersalg av våre tjenester.
• Være en aktiv sparringspartner med erfarne og mindre erfarne kollegaer.

 

Vi ønsker at 
• Du har relevant høyere utdanning, fortrinnsvis mastergrad. Spesielt relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
• Du har interesse for og evne til å forstå kundens ønsker og behov
• Du har min. 5 års erfaring fra rådgivning eller industri, gjerne kombinert med erfaring fra prosjektledelse eller ledelse.
• Du har gjerne formell prosjektlederutdanning
• Du har god kompetanse i bruk av relevante IT verktøy
• Du samarbeider og kommuniserer godt på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.

 

I Sweco Østfold garanterer vi deg et svært godt arbeidsmiljø med et aktivt og levende bedriftsidrettslag, et humorlag som arrangerer turer i innland og utland, og et fagmiljø som kan utfordre de beste i klassen. Videre tilbyr vi svært gode forsikringsordninger, solid pensjonssparing og en sikker og pålitelig stilling i et av Europas ledende ingeniørvirksomheter.

 

Kontaktpersoner:
Gruppeleder Bygg og industri: Ståle Solberg, e-post: stale.solberg_sweco.no, mob: 958 82 680
Leder Sweco Østfold: Karin Anja Arnesen, e-post: anja.arnesen_sweco.no, mob: 950 25 639