0 of 0 for ""

Søknadsfrist

20220210

Tjenesteområde

Prosjektledelse og prosjektadministrasjon

Sted

Sarpsborg

Prosjektleder

I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende prosjekter som skaper framtidens Norge. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne forventer; rent vann, varme boliger og gode mobilitetsløsninger. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren en person som alltid er tilgjengelig, kompetent og engasjert i kundenes prosjekter.

Hos oss gjør du en forskjell. Ved Swecos kontor i Sarpsborg møter du et solid og godt fagmiljø innenfor samferdsel. Vi har økende etterspørsel etter våre tjenester, og nå søker vi prosjektledere som kan bistå oss med å styre spennende og krevende prosjekter innen samferdsel og infrastruktur. Vi deltar i alt fra skissefaser og forprosjekt, via reguleringsplaner, til byggeplaner/totalentrepriser og oppfølging i byggetid. Vi jobber både i prosjekter lokalt og bistår i store nasjonale prosjekter.

Hos oss utvikler du deg. I Sweco Sarpsborg blir du et verdifullt tilskudd til et rådgivermiljø som alltid prøver å finne de beste bærekraftige løsningene for våre kunder. Uavhengig av hvor du er i karrieren blir du en viktig bidragsyter for å videreutvikle det sterke samferdselsmiljøet i Sweco gjennom ansvarsfulle og varierte oppgaver i spennende prosjekter.

Som prosjektleder hos Sweco bygger du relasjoner både innad og utad. Dine arbeidsoppgaver består av prosjektadministrative oppgaver som flerfaglig prosjekteringsledelse, prosjekt- og byggeledelse og generell prosjektstyring.

Dette kan du:

  • Det er ønskelig at du er ingeniør/sivilingeniør innen relevante fagområder.
  • Du jobber svært selvstendig og kommuniserer godt med kunden. Du må også kunne levere god kvalitet med korte frister.
  • Du har gjerne 5 års relevant erfaring eller mer fra samferdselssektoren, enten fra rådgiver, byggherre eller entreprenørorganisasjon. 
  • Du har kjennskap til relevante norske lover og regler, som kontraktsstandarder, Plan- og bygningsloven, TEK 17, arbeidsmiljøloven, byggherreforskriften og lignende.
  • Du viser stor grad av initiativ og ansvarlighet.
  • Kunnskap om og erfaring med offentlig anskaffelser
  • Kunnskap om verktøy som f.eks. BIM, VDC ++
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. Må også beherske engelsk.

Empowered people, transforming society together. Sweco is Europes leading architecture and engineering consultancy. With 17,500 employees in Northern Europe, we offer our clients the right expertise for every project. We carry out projects in 70 countries annually throughout the world.

 

Copy link
Powered by Social Snap