0 of 0 for ""

Søknadsfrist

2021-08-15

Tjenesteområde

Vei og bane

Prosjektdirektør infrastruktur og store prosjekter

Sweco Norge feirer 100 år i 2021. Store endringer har funnet sted siden 1921, men fremdeles er målet med vårt arbeid å planlegge fremtidens byer og samfunn. Resultatet av arbeidet vårt er bærekraftige bygg, effektiv infrastruktur og tilgang til strøm og rent vann. Vi har 17 500 medarbeidere i Nord-Europa som sørger for at kundene våre får riktig ekspertise til alle typer prosjekter. Hvert år gjennomfører vi prosjekter i 70 land over hele verden.

For å lykkes med det, må vi finne de riktige prosjektene, bruke de riktige menneskene og ha et tett samarbeid med kundene. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren en person som alltid er foroverlent, med etterspurt kompetanse og som er engasjert i kundenes prosjekter.

Spennende stilling som prosjektdirektør Infrastruktur og store prosjekter.

Hva vi kan tilby:

 • Sentrale roller i landets største og mest spennende prosjekter
 • Faglig og personlig utvikling
 • Et sterkt og utviklende fagmiljø innenfor alle disipliner, med internasjonalt samarbeid
 • En forretningsorientert og kundeorientert organisasjon, med 17 500 medarbeidere i Nord-Europa
 • Et fleksibelt og godt arbeidsmiljø med faglige og sosiale arrangementer 
 • Gode og utviklingsorienterte ledere, og en faggruppe av engasjerte prosjektdirektører
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger

Ansvar og oppgaver:

 • Inneha roller som prosjektleder, prosjekteier, tilbudsleder eller tilbudseier av store og komplekse infrastrukturprosjekter
 • Sikre at Sweco alltid leverer på avtalt kvalitet, tid og kostnad
 • Jobbe systematisk og målrettet med et bredt nettverk av kunder og samarbeidspartner i markedet
 • Planmessig og profesjonelt jobbe i alle fasene av prosjektet, og aktivt bidra med at prosjektene gjennomføres etter fastsatte rutiner, veiledninger og krav
 • Bidra med optimalisering av løsninger og utvikling av ressurser internt og eksternt.
 • Være en pådriver for lønnsom bruk av bærekraftige løsninger og digitale løsninger

 

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Relevant utdanning, fortrinnsvis tilsvarende grad på Masternivå (minimum Bachelor), formell prosjektlederutdanning inkl. sertifisering er fordelaktig
 • God kjennskap til anskaffelse og relevante kontrakter
 • Minimum 20 års bransjeerfaring fra prosjekter innen vei, bane og øvrige infrastrukturprosjekter, fortrinnsvis store og komplekse prosjekter
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner både overfor kunde og medarbeidere
 • Selvstendig, beslutningsdyktig, utadvendt og proaktiv
 • Personlig integritet og egnethet
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Empowered people, transforming society together. Sweco is Europes leading architecture and engineering consultancy. With 17,500 employees in Northern Europe, we offer our clients the right expertise for every project. We carry out projects in 70 countries annually throughout the world.