0 of 0 for ""

Søknadsfrist

20240820

Tjenesteområde

Bærekraft og klima

Sted

Trondheim (Trondheim, Molde)

Miljørådgiver / biolog (Trondheim)

Har du erfaring innen arbeid med naturfaglige problemstillinger og lyst til å bruke kunnskapen i utviklingen av et bærekraftig samfunn? Da kan du bli del av vår gruppe med dyktige miljørådgivere.

 

Hos oss gjør du en forskjell.

I Sweco er vi mange engasjerte miljørådgivere fordelt på kontorer over hele landet. Vi bruker kompetansen vår til å identifisere viktige områder for natur og andre miljøtema, og gjøre vårt for at miljøhensyn blir ivaretatt i både energi-, samferdsel- og andre utbyggingsprosjekter. Dermed har vi direkte påvirkning på hvordan samfunnet ivaretar natur- og miljøverdier for framtiden.

 

Hos oss vil du utvikle deg.

Du blir en verdifull faglig tilvekst til miljøgruppen i Trondheim, som består av 13 engasjerte fageksperter og juniorer med bakgrunn innen biologi, naturforvaltning eller bærekraft. Gruppen har solid og bred kompetanse i både akvatisk og terrestrisk naturmangfold og et svært godt sosialt miljø! Vi har jevnlig faglunsjer innad i gruppa og på tvers av kontorer, fagturer, interne og eksterne kurs og vi deltar på seminarer. For oss er det viktig at vi jobber sammen som et lag for å finne de beste løsningene, og kan samles for å diskutere faglige utfordringer. Andre kontorsteder enn Trondheim kan være mulig for rette kandidat.

 

Du setter godt samarbeid høyt og lar ikke en anledning til å bistå dine kolleger gå fra deg. Du er ikke redd for å påvirke og utfordre for å ivareta naturmangfold og skape naturvennlige løsninger. Du får anledning til å påvirke fagmiljøet, og store muligheter til å utnytte dine samarbeidsevner og faglige styrke til å skape bærekraftige løsninger for våre oppdragsgivere. Du vil bidra i alle faser av prosjekter: planlegging, befaringer/kartlegginger, databehandling, rapportering og kontakt mot oppdragsgivere. Hvis du er målrettet og tar initiativ, får du anledning til å styre hvilke prosjekter du vil jobbe med.

 

Aktuelle arbeidsoppgaver:

Stillingen tilpasses din kompetanse, og aktuelle arbeidsoppgaver kan for eksempel være:

  • Kartlegging av vegetasjon/naturtyper, vilt eller akvatiske undersøkelser.
  • Utarbeidelse av konsekvensutredninger.
  • Utarbeide miljøoppfølgingsplaner og ytre miljø-planer.
  • Miljøoppfølging av større anleggsprosjekt innenfor samferdsel og energi.
  • Utarbeide tilstandsvurderinger (forurensing, akvatisk liv) og tiltaksplaner for vassdrag, samt følge opp under gjennomføring av tiltak.

 

Dette kan du: 

  • Du har høyere utdanning innen relevante fagfelt som økologi, naturforvaltning, naturressursforvaltning eller tilsvarende.
  • Du kommuniserer klart og tydelig på norsk, både muntlig og skriftlig.
  • Du er uredd, har glød og engasjement, og evne til å spre dette til dine kolleger.

 

Yrkeserfaring med naturfaglig vurderinger, rådgivning, forvaltning og/eller kartlegging av naturtyper etter Miljødirektoratets instruks etter NiN 2.3 vil telle positivt.

 

Vi lover deg tidlig ansvar, en fleksibel arbeidshverdag og ikke minst et inspirerende arbeidsmiljø! Vi tilbyr fri i romjul og påske, sosiale arrangementer, gunstige forsikringsordninger, konkurransedyktig lønn og moderne kontorlokaler.

 

Søknader vurderes fortløpende, men med endelig søknadsfrist tirsdag 20. august. Eventuelle spørsmål til stillingen vil besvares etter fellesferien. 

 

Sweco former fremtidens byer og samfunn

Sweco er ikke bare Europas største arkitekt- og ingeniørvirksomhet, men også den mest spesialiserte. Heller enn å fokusere på et og et fag, er Sweco rigget for å skape synergier. I en verden preget av omstilling, må nytenkning tuftes på erfaring og løsningene være tverrfaglige. Sammen med kundene våre transformerer vi fremtidens digitale, urbane og bærekraftige samfunn.