0 of 0 for ""

Søknadsfrist

2021-06-30

Gode rådgivere for industriprosjekter

Industrien i Norge er i en sterk utvikling mot grønnere og mer miljøvennlige løsninger. Industrien spiller en viktig rolle på veien mot et mer bærekraftig samfunn, og mange industrivirksomheter er inne i en spennende omstilling når det gjelder sirkulær økonomi og det grønne skiftet.

Sweco er en strategisk partner for industrien i denne utviklingen og etterspørselen etter våre rådgivere er stor. Derfor ansetter vi rådgivere til Oslokontoret som til sammen skal dekke roller som:

 • pakkeansvar for utvikling og gjennomføring av tekniske prosjekter
 • risikoanalyser og sikkerhet i prosjekter og i eksplosjonsvern
 • rådgivning og utvikling av løsninger sammen med våre kunder

I Sweco Industri jobber vi med krevende problemstillinger innen mange bransjer, og utformer unike løsninger som sjelden er hyllevare. Det kan være alt fra forbedring av miljøet i et smelteverk med støv og varmekilder på mange hundre grader til utvikling av fabrikker som lager mineraler til batteriproduksjon. Det kan også være utvinning av industrimineraler til gjenvinning, pyrolyse av avfall eller prosjekter for å ivareta hygiene og matsikkerhet i næringsmiddelindustrien. Vi hjelper også våre kunder med risikoanalyser, områdeklassifisering og sikkerhetsanalyser. 

Disse oppgavene krever nysgjerrighet, tekniske ferdigheter og forståelse, ydmykhet, og gjerne et ønske om å skape gode og varige løsninger i samarbeid med kunden.

Vi søker deg som tar ansvar og får ting til å skje. Du forstår rådgiverrollen og er god til å kommunisere og samarbeide, også i krevende situasjoner. Du er klar over egne begrensninger, men også interessert i å utvikle deg. Du er opptatt av kvalitet og er grundig og rasjonell i dine vurderinger.

Dine viktigste arbeidsoppgaver omfatter

 • Teknisk rådgivning innen ditt fagområde, som kan være mekanisk, prosess/utstyr, produksjon/logistikk, strømningsteknikk/CFD eller hygiene/matproduksjon.
 • Konseptutvikling, design, og kontroll av egne eller andres tekniske løsninger.
 • SHA, Risikoanalyser, områdeklassifisering og eksplosjonsvern
 • Igangsetting og gjennomføring av prosjekter for industrien som ansvarlig eller som bidragsyter i andres prosjekter.

Dette kan du

 • Du har teknisk utdanning på masternivå.
 • Du har interesse for og evne til å forstå kundens ønsker og behov
 • Du har typisk 3-10 års erfaring og erfaring fra rådgivning eller industri
 • Du er analytisk og i stand til å løse komplekse oppgaver.
 • Det er en fordel om du håndterer programvare for 3D-modellering og analyser
 • Du snakker og skriver godt norsk og engelsk.

Sweco former fremtidens samfunn. Vi muliggjør en bærekraftig norsk industri. Sweco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap. Vi er over 16 000 medarbeidere i Nord-Europa og gjennomfører årlig prosjekter i 70 land over hele verden.

I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og utfordrende prosjekter som skaper framtidens Norge. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren alltid er tilgjengelig, kompetent og engasjert i kundenes prosjekter.

Hos oss gjør du en forskjell. Sweco Industri har kontorer i Oslo, Mandal og Bergen og teller i dag til sammen 31 medarbeidere. Vi løser utfordrende oppgaver knyttet til produksjon, prosess og miljø innen mange industribransjer. Metallurgisk-, mineral- og gruveindustri, næringsmiddel, fisk og havbruk, kjemisk og mekanisk industri er blant disse. Oppgavene er varierte, og våre oppdragsgivere er små og store industribedrifter, større Sweco prosjekter, og det offentlige.

Hos oss vil du utvikle deg. Som rådgiver vil du få ansvar for prosjekter og delprosjekter hos våre kunder, og internt i Sweco. Du vil ha prosjektroller og utarbeide konkrete løsninger og jobbe sammen med våre eksperter og andre rådgivere. Hos oss har alle utstrakt kundekontakt og prosjektansvar.