0 of 0 for ""

Søknadsfrist

20220131

Tjenesteområde

Infrastruktur

Sted

Oslo

Digital samhandlingsleder / BIM-strateg

Sweco satser tungt på digitalisering i alle prosjekter, og den seneste tiden har vi vunnet flere store totalentrepriser innen samferdsel, med oppstart i starten av 2022. Der vil det være behov for spesialister/disiplinledere innenfor digital samhandling. Nå ønsker vi å ansette flere dyktige medarbeidere innen digitalisering og ledelse. Du får være med på å utvikle beste praksis for modellbasert prosjektgjennomføring innen bygg og infrastruktur.

Vi søker deg som er:

 • BIM-rådgiver med VDC-kompetanse og bred erfaring fra teknologi og digitalisering i prosjekter

I disse prosjektene vil du:

 • Ha ansvar for team bestående av blant annet ressurser fra fagmiljøene BIM og geomatikk
 • Jobbe tett sammen med Swecos PGL / PL
 • Ha et tett samarbeid med ledelsen hos totalentreprenør
 • Bidra til effektivisering av prosjekteringsprosessen og prosjektgjennomføringen
 • Bidra til å utnytte potensialet i grensesnittene mellom teknologi og styring av prosjekt
 • Etablere digitaliseringsstrategi og gjennomføringsplaner for prosjektet
 • Utarbeide systemarkitektur
 • Sørge for effektiv dataflyt mellom prosjekterende og utførende

I tillegg vil du få oppgaver utenom prosjektene:

 • Arbeide med strategisk viktige tilbud for Sweco
 • Bidra i utarbeidelse av digitaliseringsstrategi for prosjekter og i tilbud
 • Utvikle Swecos prosesser og rutiner i samarbeid med vårt fagnettverk BIM og digital prosjektgjennomføring

Du vil bli ansatt på vårt hovedkontor i Oslo et av landets største rådgivermiljøer, med lang erfaring fra store bygg- og samferdselsprosjekter. Du vil bli ansatt i Sweco største faggruppe for BIM og digitalisering (ca 20 personer) og vi lover deg alle muligheter til å utvikle din digitaliserings- og ledelseskompetanse.

Vi ønsker personer med følgende kvalifikasjoner:

 • Du har god forståelse for prosjektgjennomføring og dynamikk i større totalentrepriser
 • Du har relevant utdannelse (M.Sc./B.Sc./Siv.ing./Ing/fagskole BIM.) og bred erfaring fra gjennomføring av digitale prosjekter
 • Du er selvstendig og beslutningsdyktig og evner å motivere og lede et team
 • Du setter deg lett inn i ny programvare
 • Du har hatt ansvar for gjennomføringsplaner, BIM-strategi og dataflyt i større, tverrfaglige prosjekter
 • Du har erfaring med prosjektgjennomføringsmetoder som Lean construction/Last Planner og/eller VDC
 • Det er en fordel med VDC-sertifisering fra NTNU/Stanford
 • Du er dyktig til å kommunisere og samarbeide
 • Du har gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper

Vi søker deg som liker å jobbe med mennesker og i tverrfaglige team. Du viser initiativ, er god til å samarbeide og er tilpasningsdyktig og lærevillig. Du deler kunnskap, og er en god støttespiller for mindre erfarne kolleger. Du analyserer og vurderer informasjon grundig og setter høye standarder for arbeidet ditt.

Empowered people, transforming society together. Sweco is Europes leading architecture and engineering consultancy. With 17,500 employees in Northern Europe, we offer our clients the right expertise for every project. We carry out projects in 70 countries annually throughout the world.

 

 

Copy link
Powered by Social Snap