0 of 0 for ""

Swecos ladekart – Hvor vil du ha gateladere?

Folk uten tilgang på lademuligheter i nærheten av egen bolig vegrer seg for å kjøpe elbil. Dette er typisk folk i byer eller i andre tettbygde strøk med egen bil og utbredt gateparkering på kommunal grunn. Sweco jobber for å vise ovenfor kommunene i Norge at det er et behov for å opprette slik gatelading. Samtidig bruker Sweco disse dataene som et supplement til sine beregninger for å hjelpe kommuner å velge riktig plassering av ladeinfrastruktur for å:

  1. Sørge for at laderne er plassert nærmest mulig der det er behov
  2. Minimere kostnadene ved en slik etablering.

Under kan du melde inn hvor du ønsker gateladere, samt se andre innmeldte ønsker:

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere:

Eirik Hordnes

Eirik Hordnes

Energi- og miljørådgiver, fagekspert elektrifisering

Ole Smedsrud

Prosjektingeniør og rådgiver visualisering