0 of 0 for ""

Karriere

Sommerstudentprosjektet

Siden 2017 har Sweco samarbeidet med eiendomsutvikleren Aspelin Ramm om et sommerstudentprosjekt. Årets sommerstudentprosjekt er «Gatehjørnesamfunnet» 

Hva gjør egentlig bylivet sosialt og godt? Etter ett år med reiserestriksjoner er vi mer nysgjerrige enn noen gang: Hvordan kan vi bidra til å forhindre urban ensomhet?  

Hvert år arrangerer Sweco og Aspelin Ramm et felles sommerstudentprosjekt. Gjennom sommeren får en håndplukket gruppe studenter innen byutvikling bryne seg på en aktuell oppgave med tett oppfølging av fageksperter. Studentprosjektet i 2021 heter Gatehjørnesamfunnet og vi spør: Hva skal til for at vi henger mer på hjørnet?  

Studiene av hva som gjør byer sosiale finnes i flust. Selv om det kan virke som om kunnskapen ofte fordufter i de grandiose byutviklingsplanene, påvirker den allikevel byutviklingsdebattene: Arkitekturen er for monoton – og byene blir stadig mer ensomme.  

Pandemi og alskens sosiale restriksjoner har gitt oss en ny, tvungen påminnelse om livet utenfor døra. Etter ett år med hjemmekontor og reiserestriksjoner har nabolaget fått en ny betydning. Hva som gjør at vi føler oss hjemme nå er kanskje noe annet enn pre-corona.  

Mens noen følte de måtte ha hund eller promille for å snakke med fremmede før, er det plutselig enklere å slå av en prat med ukjente nå. Andre har aldri følt seg mer alene.  

Hvordan kan vi gi norske byer en touch av sydlige gatetilstander, hvor alle snakker med alle? 

Hvilke urbane nabolagsstrukturer må til for å skape mindre ensomhet og mer felleskap? 

Til å dypdykke i dette har vi søkt studenter i alt fra arkitektur og design, til samfunns- og ingeniørfag. Nå gleder vi oss enda mer til sommeren og til å se masse spennende løsninger!  

Å være sommerstudent var en veldig fin opplevelse. Vi fikk muligheten til å utforske et spennende og aktuelt tema, fikk relativt frie tøyler til å utforske problemstillingen slik vi ville, og god oppfølging gjennom hele prosessen. Selv er jeg utdannet naturforvalter, der urbane problemstillinger sjeldent står i sentrum. Vi hadde høyt fokus på både miljømessig og sosial bærekraft, og fikk muligheten til å være kreative og trekke grønne og blå linjer og løsninger der mulig. Det var særlig givende å få tid og ressurser til å jobbe så tverrfaglig, både internt i sommerteamet, men også all bistand og input fra fageksperter bredt i Sweco. For meg ble det en herlig oppvarming til arbeidshverdagen hos Sweco.

Marthe Bjella, Miljørådgiver