0 of 0 for ""

Karriere

Sommerstudentprosjektet

Norges beste sommerjobb?

Hver sommer tar Aspelin Ramm og Sweco byutvikling til nye høyder gjennom et ambisiøst sommerstudentprosjekt som utfordrer konvensjonene i byplanleggingen. Dette har vi gjort siden 2017 – og hvert år blir vi imponert av ideene som kommer opp når studenter får muligheten til å tenke fritt.

Vi har høye ambisjoner. Ikke bare skal studentene finne svar på komplekse spørsmål innen byutvikling, de skal også formidle prosjektet på store scener. Selvfølgelig får de masse støtte og veiledning, blant annet fra et eksternt panel av anerkjente byutviklere, men også fra fageksperter innen byutvikling, ingeniørfag og kommunikasjon fra Sweco og Aspelin Ramm.

Lurer du på hva vi har utforsket de siste sju årene? Se hele listen under.

2023: Den Skitne Byen

Er byen vår for ren?

Seks arkitektur- og ingeniørstudenter går hardt ut og hyller skitt, liv og røre. Formålet med Den Skitne Byen er å bidra til levende og pulserende nabolag der alle kan finne sin plass og uttrykke seg fritt. Prosjektet ble presentert under Arendalsuka, Oslo Urban Week og Byens Tak. I løpet av høsten 23 skal det presenteres for studentene på NMBU, AHO, NTNU og UiO.

2022: Nabolagskontoret

Hvordan blir kontoret en god nabo?

I kjølvannet av koronapandemien redefinerer seks studenter kontorets rolle i byen. De foreslår «nettverkskontoret» og «folkekontoret», som på ulike måter inviterer til flerbruk og skaper merverdi for nabolaget. Prosjektet fikk oppmerksomhet i media og under Oslo Arkitekturtriennale, og studentenes kontorkokebok har inspirert Swecos nye kontorbygg på Grønland.

2021: Gatehjørnesamfunnet

Hva skal til så vi henger mer på hjørnet?

I 2021 sammenligner seks studenter fire nabolag i Oslo for å finne ut av hva det er som får oss til å ville være sosiale i byrommet.  Prosjektet får oppmerksomhet i media og studentgruppen blir invitert til konferanser i Oslo og Bergen for å fortelle om funnene sine. Prosjektet blir også løftet frem som en egen utstilling under Oslo Arkitekturtriennale året etter.

2020: Sirkulærbyen

Kan en hel bydel bli selvforsynt?

I 2020 utforsker fem arkitektur – og ingeniørstudenter hvordan Grønland kan bli et sirkulært nabolag midt i byen, med alt fra energi til materialbruk, produksjon, varer og bymessige tilbud. Blant annet foreslo studentene matproduksjon i kjellere, på tak og langs vegger – og energiproduksjon i form av ballongturbiner over Oslo sentralstasjon.

2019: Produksjonsbyen

Kan bolig og produksjon eksistere side om side?

I 2019 undersøker seks masterstudenter om det er mulig å legge til rette for fortetting og byutvikling på Haraldrud, uten at det går på bekostning av industrien og produksjonen som preger området. Forslaget innebærer blant annet en sykkelsti og parkanlegg på taket av Norsk Gjenvinning.

2018: Fremtidens Rosenholm

Hva skjer når vi plasserer gående øverst i transporthierarkiet?

I 2018 får 8 mastergradsstudenter i oppgave å transformere Rosenholm til en bærekraftig bydel. De utforsker fremtidens fleksible og energivennlige boformer, plasserer gående øverst i transporthierarkiet, og foreslår at området blir selvforsynt med energi.

2017: Kjeller 2023

Kan en nedlagt flyplass bli et nullutslippsnabolag?

I 2017 lager 12 mastergradsstudenter en konseptstudie av nedlagte Kjeller flyplass. De foreslår et bilfritt nullutslippsnabolag med solceller på tak og vegger, selvkjørende busser, sosiale deleløsninger og matlaging ved hjelp av overskuddshydrogen fra nærliggende industri.