Sykehusbygg er noe av det morsomste en ingeniør kan jobbe med

Få bygninger er så komplekse som et sykehus. Her skal strømmen aldri gå. I noen rom skal luften være tilnærmet partikkelfri. Man må ha med brukerne hele veien. Og tusener av mennesker er innom sykehuset hver eneste dag.

Helsesektoren er en stor del av det offentlige Norge. Vi blir stadig flere mennesker, antallet eldre øker, og behandlingsmulighetene øker. I år utgjør bevilgningene til helseforetakene 11% av statsbudsjettet.

Nye krav til helsebygg skaper behov for mer kompetanse og rådgivning. Swecos ingeniører, planleggere og arkitekter er sentrale i utformingen av store og komplekse sykehusbygg som Karolinska Institutt i Stockholm, Rikshospitalet i København og Haugesund Sjukehus her hjemme.

Vi former fremtidens byer og samfunn. Nå vil vi ha deg med på å forme fremtidens sykehus med oss.