Lederskap

Sweco er et selskap som former fremtidens ledere. Det har alltid vært en sentral del av vår bedriftskultur å finne dyktige fagfolk og gi dem muligheten til å være fremgangsrike.

Dette har gjort at de fleste lederne våre rekrutteres internt. Gjennom årlige medarbeiderundersøkelser får Swecos ledere veldig gode tilbakemeldinger, og deres evne til å utvikle både selskapet og de ansatte fremheves.