Karriereveier

I Sweco er vi opptatt av at du som medarbeider skal få muligheten til å utvikle deg i den retningen som passer best for deg. Vi tilbyr våre medarbeidere tre karriereveier; fagorientert, prosjektorientert og linjeledelse.

FAGORIENTERT

Den fagorienterte karriereveien gir mulighet for utvikling av spisskompetanse og faglig fordypning innenfor ditt fagområde. Som fagorientert medarbeider er du ansvarlig for at denne kunnskapen benyttes på best mulig måte i oppdragene, og du sørger for å dele din kunnskap med kolleger i Sweco.

PROSJEKTORIENTERT

Den prosjektorienterte karriereveien er for deg som ønsker å jobbe med prosjektledelse. Som prosjektorientert medarbeider har du ansvar for å lede Swecos oppdrag og sørge for kundens tilfredshet. Sentrale temaer er tverrfaglighet, kommunikasjon, ledelse og organisering av prosjekter.

LINJELEDELSE

Dersom du velger karriereveien linjeledelse vil fokuset ditt være på å utvikle både medarbeiderne og selskapet. Linjelederne er ansvarlige for Swecos resultat-, markeds- og medarbeiderutvikling.