Balanse i livet

Å ha balanse i livet innebærer å kunne disponere tiden din godt mellom jobb, familie og deg selv.

Fleksibilitet i hverdagen gjør det mulig for medarbeiderne å opprettholde en god balanse mellom privatliv og arbeidsliv.

Vi har alle ulike livssituasjoner og stressnivåer. Det er viktig at hver person lytter til sine egne behov, og kan disponere tiden sin mellom jobb, familie og seg selv på en god måte.

Et balansert liv kan innebære alt fra henting av barna i barnehagen til å kunne holde liv i trening og andre fritidsinteresser. Sweco tilbyr sine medarbeidere løsninger som fleksitid, mulighet til å jobbe hjemmefra og fleksibel arbeidstid. Gjennom å ha eget ansvar for din leveranse, får du gode muligheter for å disponere tiden din slik du ønsker.