0 of 0 for ""

Bærekraft

Sweco Norges klimamål

Swecos klimamål er i tråd med klimamålene forankret i Parisavtalen. Vårt mål er at hele Sweco skal være klimanøytrale innen 2040. Første skritt på veien for Sweco Norge er å redusere våre utslipp med minimum 55 prosent innen 2030, og innen 2036 skal vi være klimanøytrale.  

Skal vi klare dette må vi etablere tiltak for alle utslippspostene våre. Dette innebærer at vi skal kutte utslipp knyttet til vår drift, i tillegg til at vi jobber for å fremme bærekraft i alle våre prosjekter.  

Våre klimamål er basert på våre medarbeideres ambisjoner og på Sweco Norges mål om å være en frontrunner innen bærekraft og klima. Rammeverket og klimastrategien tar utgangspunkt i en forskningsbasert tilnærming.  

I annerledes året 2020 reduserte vi våre klimagassutslipp med 40 prosent sammenlignet med 2019-nivå.