0 of 0 for ""

Publisert 26/09/2023

– Viktig med lokal tilstedeværelse

Fremtiden ser lys ut for Sweco Innlandet, til tross for at bolig- og hyttemarkedet opplever redusert aktivitet. Selskapet har vokst betydelig, takket være lokal satsning, samt mindre svingninger og variasjon enn i de største byene.

– Fremtiden ser lys ut for Sweco Innlandet, til tross for at bolig- og hyttemarkedet opplever redusert aktivitet. Vi har nå vokst betydelig, takket være lokal satsning, samt mindre svingninger og variasjon enn i de største byene, sier Asgeir Kvam, regionleder for Sweco Innlandet.

– Regionen har ikke så stor variasjon i ordreboken som andre deler av bransjen, som er veldig positivt. Med vårt brede faglige spekter har vi mulighet for å justere oss etter markedssegmentene hvor det fortsatt investeres bra, sier Asgeir Kvam, regionleder for Sweco Innlandet.

Bygger opp regionen med sykehus og broer
Sweco er et rådgivende ingeniør- og arkitektfirma som har hatt stor vekst i regionen de siste årene. Med et sterkt fotfeste i Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Kongsvinger, viser selskapet en betydelig satsing. Ved nylige oppkjøp av de lokale selskapene Pro-Consult AS og ByggeRåd AS, forsterker de utviklingen.

– I tillegg opplever vi organisk vekst, både ved rekruttering av lokale krefter og tilflytting av svært kompetente arbeidstakere. Det er gledelig å se at regionen tiltrekker seg ung attraktiv arbeidskraft. Dette nyter regionen og vår kompetansebedrift godt av.

Sweco har hatt mange solide og flerfaglige prosjekter den siste tiden, som Nye Moelv Sykehjem, Nytt Museumsbygg og Arkivsenter Domkirkeodden, Espern Bru, Heggevin Utbygging med flere.

Lokale relasjoner som trekker på nasjonal kunnskap
Lokal tilstedeværelse og tilhørighet er avgjørende for å forstå kundenes og innbyggernes behov, samt kjenne området og dets historikk.

– Våre dyktige medarbeidere fanger opp mindre prosjekter over hele Innlandet med sine relasjoner, som er viktig for stabil og god ordrereserve. Det er viktig med lokal tilstedeværelse, samtidig som vi kan trekke på spisskompetanse og ressurser fra alle våre kontorer. Dette har gjort at vi kan levere solide tverrfaglige prosjekter, både for eksisterende og nye kunder. Vi satser desentralisert og samarbeider svært godt med andre aktører her på Innlandet.

Bærekraftig og fremtidsrettet vekst
Kvam mener flere kommuner i Innlandet har gjort gode grep for å gjøre seg attraktive, for å tilrettelegge for næringsutvikling, arbeidsplasser og gode bomiljø.

– Vi brenner ekstra for å utvikle fremtidens bærekraftige samfunn på Innlandet og tilby spennende arbeidsplasser. Å utvikle samfunnet i en mer bærekraftig retning, er ikke noe vi bare snakker om. Vi utfordrer våre kunder til å sammen sette konkrete mål for bærekraft i hvert prosjekt. Det å redusere klimagassutslipp, minimere naturinngrep, utfordre på gjenbruk og skape gode løsninger for mennesker er våre prioriterte områder.