0 of 0 for ""

Publisert 04/12/2023

Digitaliseringsminister Tung inviterte bygg- og anleggsnæringa til KI-samtale

Rasmus Nord, administrerende direktør i Sweco, representerte bygge- og anleggsbransjen i et møte med digitaliseringsminister Karianne Oldernes Tung 1. desember, for å diskutere Norges fremtid innen digitalisering og KI. Rasmus Nord var invitert inn som representant for bygge- og anleggsbransen.

I møtet delte Nord synspunkter om hvordan Norge og ministeren burde jobbe med digitalisering og AI fremover, sammen med andre næringsliv-ledere. Næringslederne var invitert inn til samtale med ministeren etter en rundbordskonferanse under Arendalsuka, samt deres åpne brev i Dagens Næringsliv i oktober.

– Vi er som ledere i noen av landets største virksomheter bekymret for at vi som nasjon underinvesterer i de viktigste byggeklossene for fremtidens Norge: kompetanse, teknologi og innovasjon. Jeg er veldig takknemlig for at digitaliseringsministeren nå inviterte oss inn til en god samtale, der vi fikk lagt frem hva vi håper hun vil arbeide for som digitaliseringsminister.

Nord og BAE-næringen sine hovedpoenger i møtet, når det kommer til digitalisering i vår bransje:

Krav til bransjen: Det er et behov for at offentlig sektor stiller krav i anskaffelser, for å fremme innovasjon og omstilling. Et godt eksempel er Sweco sin Statnett-avtale, der de ble evaluert på hvordan de vil jobbe med innovasjon og utvikling i rammeavtalen. På denne måten kan offentlige kundene våre være pådrivere for omstillingskraft gjennom teknologi.

Behov for felles digital grunnmur: Det er viktig med åpne koder for effektiv datadeling og utvikling i bransjen. Regjeringen burde investere i en felles digital grunnmur for tilgjengeliggjøring, sikker deling og strukturering av standardiserte data, for å drive frem innovasjon og nyvinning. Vi er en fragmentert bransje med mange ulike behov, og det er et stort behov for kvalitetssikrede, åpne og standardiserte produktdata i bransjen.

EU-reguleringer: Det er et behov for proaktiv tilpasning til EU-reguleringer. Med EU’s AI Act på horisonten, er det kritisk at Norge posisjonerer seg for å tilpasse reguleringene til norske forhold. Vi må sikre at de ikke innføres uten tilstrekkelig forberedelse og at de ivaretar norske særinteresser.

Utdanning og forskning: Det er et behov for å styrke utdanning og forskning i teknologi, digitalisering og KI, inkludert tverrfaglige utdanningsløp og innovasjonsløft i byggenæringen.

– Jeg er takknemlig for muligheten til å bidra inn i disse viktige samtalene om Norges digitale fremtid og ser frem til videre samarbeid med både ministeren og andre i bransjen, sier Nord.