0 of 0 for ""

Vinner av varmepumpeprisen

Varmepumpeprisen 2016 gikk til Statsbygg og Sweco for prosjektet Høgskolen i Bergen. – Dette er et prosjekt vi virkelig har fått utvikle vår kompetanse i, sier Kjartan Urdal i Sweco.

Prisen deles ut av Norsk Varmepumpeforening (NOVAP), og formålet er å løfte frem konsepter, prosjekter og personer som har bidratt positivt til å fremme bruk av varmepumper. I sin begrunnelse trekker juryen frem det de beskriver som «fremtidsrettede løsninger for oppvarming, kjøling og gjenbruk av overskuddsenergi». Videre forklarer de at Høgskolen har oppnådd svært store energibesparelser, og at løsningene som er valgt vil kunne ha stor overføringsverdi for andre yrkesbygg i Norge.

Kjartan Urdal, som er avdelingsleder for VVS-avdelingen ved Bergenskontoret, mottok prisen sammen med Ulf Olseth fra Statsbygg på vegne av Sweco under NOVAPs årlige seminar på Fornebu.

– Dette prosjektet har vi jobbet med over veldig lang tid, det er nesten ti år siden vi begynte å tenke på disse løsningene. Det er klart det er gøy å få en pris for noe vi har jobbet med så lenge, sier han.

Tydelige resultater

Når et vanlig kjøleanlegg er i drift, dumpes det mye varme ut av bygget. Tanken bak designet av de termiske energianleggene på Høgskolen i Bergen var å holde på den energien som blir sendt inn i bygget. Løsningen innebærer varme- og kuldelagring i tanker under bakken, og en varmepumpe som har jevn drift hele året. Resultatet er et langt lavere effektuttak enn vanlige anlegg og store energibesparelser.

Et spesielt trekk ved dette prosjektet er ifølge Kjartan at man allerede har fått dokumentert at det virkelig fungerer slik det har blitt beregnet og designet.

– På Høgskolen startet vi oppfølgingen fra dag én. Vi har fått lov av Statsbygg til å tune og innstille, og dermed ser vi så gode og tydelige resultater allerede etter ett år. Det er selvsagt veldig gøy, og vi kommer til å ta med oss grunnkonseptene inn i fremtidige prosjekter, avslutter han.

For spørsmål, kontakt Kjartan Urdal: kjartan.urdal@sweco.no