0 of 0 for ""

Velkommen til frokostseminar

Velkommen til frokostseminar og paneldebatt: Hvordan øke forutberegneligheten vedrørende visuelle kvaliteter og estetikk i plan- og byggesaker?

Vi inviterer til et spennende faglig arrangement ved kontoret vårt på Fantoft i Bergen. Blant foredragsholderne er byarkitekt Maria Molden og Tone Takvam fra byantikvaren.

NÅR:
Onsdag 14. februar kl. 07.30-09.30

HVOR:
Swecos lokaler, Fantoftvegen 14P, ved bybanestoppet på Fantoft. Vi oppfordrer deltakere til å benytte seg av Bybanen som tilkomst, men har også noen kundeparkeringsplasser i U2.

REGISTRERING:
Påmelding til seminaret gjøres via denne linken innen 12 februar.

Har du spørsmål, ta kontakt med Ingrid S. Moe.

 

PROGRAM:

07:30 – 08:00:                    FROKOST i kaféen

08:00 – 08:05:                    Gruppeledere Arne Nilsen (plan) og Christine Revheim-Hansen (byggesak) ønsker velkommen

08.05 – 08.10:                    Innledende tanker for seminaret v/ jurist Ingrid S. Moe og arkeolog Ann Katrine Birkeland (Sweco)

08.10 – 08.30:                    Byarkitekt Maria Molden

Presentasjon av byarkitekteten.  Hvilken rolle har byarkitekten i plan- og byggesaker?

Presentasjon av planer for ny arkitekturstrategi for Bergen  

08.30 – 08.50:                    Tone Takvam, byantikvaren

Foreslåtte hensynssoner i ny KPA

08.50 – 09.30:                    Paneldebatt, Maria Molden (byarkitekten), Tone Takvam (byantikvaren) og Alexandra Altermark (plan- og byggesaksavdelingen)

 

Vi oppfordrer deltakere til å komme med spørsmål og innspill til paneldeltakerne!

Vel møtt!