0 of 0 for ""

Varsel om mindre endring av reguleringsplan for Liabotn

På vegne av Heldal eiendom, varsler Sweco Norge AS om mindre endring av reguleringsplan for
Liabotn.

Formålet med endringen er å redusere den opprinnelige planens bygningsmasse. Det er i gjeldende

plan lagt opp for inntil 55 boenheter. Dette er en endring som vil redusere boenhetene til fem

firemannsboliger som gir totalt 20 boenheter. Med en reduksjon på 35 boenheter vil det visuelt sett bli luftigere og mer åpent.

Frist for innspill er 16. desember.

Innspill kan formidles til Tord Bjørnevik: tord.bjornevik@sweco.no.

Vedlegg

 1. Varslingsbrev
 2. Planbeskrivelse
 3. Plankart
 4. Planbestemmelser
 5. Illustrasjoner, snitt og perspektiv
 6. ROS-analyse
 7. Skredfarevurdering
 8. Sporing og oppstillingsplass
 9. Vegprofil SKV
 10. Vegprofil SGG2
 11. Vegplan og profiler
 12. VA-rammeplan
 13. Renovasjonsteknisk plan
 14. Merknad til oppstart