0 of 0 for ""

Vant Vant Oslo-folkets arkitekturpris

Bjerkedalen park ble kåret til vinner av Oslo bys arkitekturpris 2015.

– Det er virkelig sjeldent en får mulighet til å arbeide med et så stort område og utvikle en hel park fra bunnen av. Det er alltid utfordrende å arbeide med mange aktører og fagområder, men heldigvis var det utelukkende dyktige folk som bidro inn i dette prosjektet, sier Swecos prosjektleder Hans Jørgen Bøye.

Rekordmange kjempet om prisen

Plan- og bygningsetaten melder at det har vært rekordhøy interesse for Oslo bys arkitekturpris, og at konkurransen aldri har vært hardere. Av 25 mulige kandidater var det Sweco sitt samarbeidsprosjekt Bjerkedalen park som trakk det lengste strået i finalen. Det er landskapsarkitektfirmaet Dronninga landskap, arkitektfirmaet Filter arkitekter og Sweco som står bak løsningene i prosjektet.

Bjerkedalen park

Bjerkedalen park er utviklet i forbindelse med Groruddalsatsingen i Oslo ytre by. Parken har i løpet av kort tid blitt bydelens naturlige møtested.

Sweco har hatt en sentral rolle i prosjektet. Vi har vært ansvarlig for å realisere parken for oppdragsgiver Bydel Bjerke. Dette innenfor fagene bygg, brann, geoteknikk, energi, elektro, lysdesign, vann, miljø og avløp. På byggsiden omfatter dette både prosjektering av bekkeutløp, bekkeinntak, terskler, paviljong og fire broer.

Oslo bys arkitekturpris

Oslo bys arkitekturpris er en årlig kåring i regi av rådet for byarkitektur i Oslo. Prisen blir omtalt som folkets arkitekturpris fordi alle kan nominere kandidater. De folkevalgte i bystyret kårer den endelige vinneren.

Ordfører Fabian Stang delte ut prisen i Oslo torsdag 15. oktober.

Utdrag fra juryens begrunnelse:

Plangrepet er tydelig og resultatet er landskapsarkitektur av høy kvalitet. Bygde elementer er nedtonet og underordnet det grønne. De er integrert i parkens struktur og underbygger den sentrale grusplassen som visuelt og funksjonelt tyngdepunkt og tverrforbindelse i det langstrakte parkrommet.

Fakta om prosjektet:

Bjerkedalen park er fornyet med gangveier, planterikdom, kafé og plass til aktiviteter og rekreasjon. Hovinbekken er åpnet og renner gjennom hele parken, blant planter og under broer. I søndre del kan man bade om sommeren og gå på skøyter om vinteren.

Foto: Dronninga Lanskap