0 of 0 for ""

Vant prosjekteringsoppdrag for Statnett

Sweco vant oppdraget om ekstern prosjektering av transformatorstasjoner i prosjektet «Spenningsoppgradering Songdal-Modalen-Kollsnes». Med dette blir Sweco rådgiver for prosjektering av minst syv transformatorstasjoner mellom Sognefjorden og Hardangerfjorden.

Oppdraget inkluderer blant annet tverrfaglig prosjektering, utføring av byggbarhetskartlegging, vurdering av naturfare og utarbeidelse av underlag til investeringsbeslutning og har en verdi på 10 MNOK i første fase. Første fase har varighet på et år, inkludert opsjoner med varighet til 2029.

– Trafostasjonene skal sørge for nok strøm til karbonfangst, hydrogenproduksjon, landstrøm, batterifabrikker og skal dekke opp under øvrig forbruksvekst, forteller Børre Helgesen, leder for Swecos energiregion i Oslo.

Helgesen legger vekt på at dette er et spennende prosjekt for Swecos energi- og kraftrådgivere.

– For oss er det givende å få muligheten til å bidra inn i prosjekter som er av høy samfunnsmessig nytte, og som er viktig for å sikre den grønne omstillingen. I tillegg byr prosjektet på faglige utfordringer for oss, her skal det bygges i verdifulle landskapsområder som er både flom- og skredutsatte, dette gir oss en ekstra utfordring når vi skal opparbeide trygge tomter for stasjonene. I dette prosjektet har Statnett også mål om å bygge 420kV gassisolerte koblingsanlegg, og det er en ny teknologi som kan gi vesentlige miljøgevinster, avslutter han.