0 of 0 for ""

Vannkraftseminar

Lave strømpriser og fokus på inntjening gjør det utfordrende å bygge nye og rehabilitere eksisterende vannkraftanlegg i dagens marked.

Sikker drift og optimalt vedlikehold av eksisterende anlegg har derfor aldri stått høyere på agenda enn det gjør nå. Stadig mer dynamikk i viktige faktorer som marked, drift, tilsyn og klima tilsier at investeringsbeslutninger er komplekse og utfordrende.

Vannkraftseminar 10. november

Sweco belyser en del av disse temaene på vannkraftseminaret som avholdes 10. november. Les mer om programmet HER.