0 of 0 for ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_6041e1aa257a8",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–white",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Urban Insight – Kan energilagring bidra til å løse klimakrisen?

Skal vi redusere klimagassutslippene våre må vi lagre mer energi. Skal vi nå togradersmålet må vi triple energilagringen innen 2050.

Globalt lagres kun tre prosent av elektrisiteten. Skal vi holde den globale temperaturstigningen under 2°C må andelen lagret elektrisitet økes fra 140 GW i 2014 til 450 GW i 2050.

I kampen mot klimaendringene vil energilagring spille en viktig rolle. I den siste Urban Insight-rapporten trekkes \’energilagring som en tjeneste\’ frem som et konsept som kan endre hele industrien. Rapporten undersøker muligheten for å gjøre energilagring tilgjengelig for folk flest gjennom en abonnementsordning. I dag tegner vi abonnenter for å strømme musikk, film og tv – hvorfor ikke abonnere på energilagring? En slik ordning vil gjøre løsningen tilgjengelig for mange, ikke bare de få.

Hvis vi skal få enkeltindivider og organisasjoner til å ta i bruk energilagring, må det være lett og billig å bruke. Energilagring som en tjeneste er en lovende løsning. Derfor håper vi at flere beslutningstakere ser dette potensialet, sier Maria Xylia, seniorrådgiver for energisystemer i Sweco.

Rapporten undersøker også hvorvidt geotermisklagring og hydrogenlagring kan bidra til å redusere våre utslipp, samtidig som den avdekker myter knyttet til batteriteknologi.

– Det tok 40 år før elektrisitet ble vanlig inventar i hjemmene våre, mens det kun tok ti år før smarttelefoner ble allemannseie. Hvor lang tid trenger vi for å gjøre byene våre til lagringsbyer? Heller enn å vente på det perfekte batteri, bør vi utvikle nye former for energilagring som er tilpasset byene våre, sier Maria.

Vil du lese mer om \’energilagring som en tjeneste\’ og hvilke løsninger vi må implementere for å komme i gang? Ta en titt på Urban Insight-rapporten her.

«,
«_content_blocks_0_content»: «field_5f8060acc98da»,
«content_blocks_0_buttons_alignment»: «buttons-wrapper–left»,
«_content_blocks_0_buttons_alignment»: «field_5f8061b1d6330»,
«content_blocks_0_buttons»: «»,
«_content_blocks_0_buttons»: «field_5f8061b3d6331»,
«content_blocks»: [
«one-column»
],
«_content_blocks»: «field_5f806033c98d7»
},
«align»: false,
«mode»: «auto»
} /–>