0 of 0 for ""

Ungdom ville ha kunst på Vippetangen

Tar du turen ut på Vippetangen i Oslo møtes du av et gigantisk kunstverk skapt av fem elever ved Elvebakken videregående skole og kunstneren Ebba Moi. Prosjektet er en del av aktiviseringen og profileringen av Havnepromenaden i Oslo.

Prosjektet er i tråd med prinsipp- og strategiplanen for Havnepromenaden. Målet er at hele Havnepromenaden, inkludert Vippetangen, skal være et attraktivt område for publikum hele året. Det er også vedtatt at området skal være en arena for ulike attraksjoner, deriblant kunst og kultur. Oppdragsgiver er Oslo kommune, og arbeidet er et tverretatlig samarbeid mellom fem etater i kommunen. Sweco er hyret inn som konsulent over en toårsperiode.

– Vi har fått i oppdrag å profilere Havnepromenaden og bidra til økt aktivitet langs sjøfronten, slik at den blir brukt før den er ferdig utbygget. For oppdragsgiver har det vært viktig å involvere interessenter og brukere i prosessen, og medvirkning har vært en sentral del av oppdraget, forteller Benedicte Ender, arealplanlegger og prosessleder i Sweco. 

(Fra venstre: Eline Reitan Knudsen, Hans Kristian Ryttersveen og Benedicte Ender er fornøyde med resultatet.)

Involverer ungdommen
I denne delen av prosjektet har Sweco gjennomført et stort medvirkningsarbeid med ungdom i Oslo. Målet var å finne ut hva de ønsket for området. 

– Vi har utarbeidet en egen metode for medvirkning, som strekker seg over flere faser og inneholder alt fra informasjonsinnsamling til gjennomføring av medvirkningsworkshops, å finne aktuelle testbeds og å realisere disse, sier Benedicte.

Medvirkningsprosessen startet i høst. Da inviterte Sweco ulike ungdomsgrupper til workshops for å få innsikt i hva de mener mangler i byen. 

– For oppdragsgiver har det vært et uttalt mål å legge til rette for at flere grupper skal bruke områdene langs sjøfronten, og denne gangen foreslo Sweco at ungdom skulle stå i fokus. Vi spurte dem om hva som skulle til for at de ville henge på Havnepromenaden. Spørsmålet genererte ulike svar, og flere av ungdommene sa at de ønsket å uttrykke seg gjennom kunst.

(Sweco ledet flere workshops for ulike ungdomsgrupper for å avdekke hvilke ønsker de hadde for området.)

Imponert over resultatet
Da det ble avgjort at elever fra Elvebakken skulle dekke veggene på kornsiloen med kunst inviterte Kulturetaten kunstneren Ebba Moi inn i prosessen.

– Moi og elevene fikk frie tøyler til å lage det de selv ville. Vi har vært involvert i hele prosessen, og det har vært en veldig morsom måte å jobbe på, sier Benedicte.  

Resultatet er et 160 kvm stort kunstverk på siloen. Til sammen åtte bannere dekker den vestvendte fasaden, og verket har fått navnet SILO. 

– Temaet for arbeidet er korn og kornets historiske betydning. Jeg er imponert over hva elevene har fått til og hvor mye de har engasjert seg. Dette viser hvor viktig det er å gi ulike brukergrupper innpass i planprosessen, og det er kult å se hvor bra det faktisk blir, forteller prosesslederen.

Arbeidet har økt attraktiviteten på Vippetangen, og målet er at flere skal benytte seg av området langs havnen.

– Vi hadde nok ikke tenkt på denne type kunstvegg på egenhånd, og prosjektet viser hvor viktig medvirkningsprosessen er i planleggingen. Gjør man det på riktig måte, kan det være veldig verdifullt, avslutter hun.

(Kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) fikk æren av å åpne kunstverket under årets «Havnelangs». Foto: Marianne Kaperdal)

(Benedicte og Eline under åpningen av kunstverket. Foto: Marianne Kaperdal)

Det tverretatlige samarbeidet i Oslo kommune er et samarbeid mellom Kulturetaten, Oslo Havn, Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten og Eiendom og byfornyelsesetaten.

Om testbed:

  • Testbed handler om å introdusere ulike program og tiltak i sitt tiltenkte miljø, på en semistrukturert og skrittvis måte som ikke låser planer og investeringer i én bestemt retning.
  • Intensjonen er å la det introduserte vokse fram i takt med responsen fra nærmiljøet på en dynamisk, organisk måte.
  • Dette sørger for fleksibilitet i utviklingen, som gir atskillig større og flere utviklingsmuligheter.

Kilde: Prinsipp- og strategiplan for Havnepromenaden i Oslo. Rodeo arkitekter/White arkitekter.