0 of 0 for ""

Trår varsomt på historisk grunn

Det Hanseatiske museum på Bryggen i Bergen skal jekkes opp en meter og restaureres etter alle kunstens regler. Sweco trår varsomt på historisk grunn.

Det Hanseatiske museum, Finnegaarden, er det eneste ordentlige hanseatiske bygget som står igjen på Bryggen. Her hadde hanseatene sitt hanseatiske kontor og sin største kjøpmannsstue, og museet viser hvordan livet var for de tyske kjøpmennene fra Hansaforbundet. Bygningen er oppført på UNESCOs «World Heritage List».

Den fredete bygningen er i seg selv en viktig del av museet, og har stor historisk verdi. De siste årene har konstruksjonen sunket 70 cm, og bygningen er så skjev at kontorstoler med hjul seiler fra den ene enden til den andre.

Ytterst forsiktig

Å jekke bygget opp en meter er en stor operasjon og en langvarig prosess. At museet henger sammen med et nabobygg og må frigjøres fra dette, gjør jobben vanskeligere. Museet er fundamentert på bolverk – tømmerstokker som ligger i kryss. Når det er hevet, starter arbeidet med grunnvannsterskler og bolverk, og nødvendig utskiftning av skadete laftevegger. Bygningen skal restaureres med gamle metoder som innebærer at bolverksmaterialene må ligge i saltvann i et halvt år før de kan brukes.

– Arbeidet må utføres ytterst forsiktig, og det er en av grunnene til at det tar lang tid. Når vi hever bygget, vet vi ikke hva vi vil finne under. Før vi får begynne å grave, kommer Riksantikvaren og undersøker grunnen, og deretter blir bit for bit frigitt. For prosjektets del håper jeg ikke vi finner mange gamle gjenstander. Da risikerer vi forsinkelser, sier prosjekteringsgruppeleder Ylva Andersson ved Swecos bergenskontor.

Stenger i seks år

Sweco har hatt ansvar for alle tekniske rådgivningstjenester pluss prosjekteringsledelse, og BIM-gruppen i Oslo har skannet bygget i 3D. Anbudet ble vunnet i 2015 i kompaniskap med Jan Lohne arkitekter AS og b+b arkitekter AS. Bergen kommune er oppdragsgiver. Til St. Hans skal tilbudsgrunnlaget ut på anbud, og 1. oktober stenger museet.

– Da har vi med konservator som skal pakke ned alle gjenstander, og deler av interiør   som er innebygd. I 2024 skal vi være klare med det tekniske og bygningsmessige arbeidet. Så skal utstillingene på plass igjen, og det vil kanskje ta et år, sier Ylva.

Store utfordringer

Forsinkelser er én risikofaktor, men prosjekteringsteam, arkitekter og entreprenører står overfor en rekke andre utfordringer.

– Først og fremst er oppdraget teknisk komplisert og skal skånsomt gjennomføres i en fredet bygning. Teglfasaden, vinduer og dører innvendig og utvendig må demonteres, og teglstein på taket må fjernes for at bygget skal bli så lett som mulig før jekkeprosessen starter, forklarer Ylva.

Innvendig møblement skal demonteres og pakkes ned sammen med gjenstandene i museet, under konservatorens kyndige veiledning. Alt skal kjøres vekk til eksternt lager og til slutt settes riktig sammen igjen. Bygget må også så langt det lar seg gjøre ha universell utforming, noe som ikke er enkelt å kombinere med vernehensyn.

På toppen av det hele ligger museet midt på Bryggen, et av Bergens mest besøkte områder, med publikum tett innpå døgnet rundt.

– Naboene rundt bygget synes nok det tar lang tid. Vi prøver å gjøre det så skånsomt som mulig, men det blir utfordringer, sier assisterende prosjekteringsgruppeleder Lisbeth Helland.

Fotograf: Otto Borgen. Kilde: Universitetsbiblioteket i Bergen

Rivende utvikling

Sweco skal også følge opp prosjektet i byggefasen og prosjektere ytterligere bygningsarbeid.

– Når den antikvariske delen er ferdig, bygget er demontert, jekket opp og ned, og bolverksarbeidet er utført, skal vi gjøre noen tekniske oppgraderinger spesielt med løftebord/heis, toaletter, sprinkler utvendig og innvendig, belysning og VA-anlegg. Prosjektet går over så mange år, og teknologiutviklingen går så fort at vi kunne risikert å ende opp med gamle løsninger om vi skulle prosjektert dette nå, sier Lisbeth.

Wibergs vegg

Billedkunstner, arkeolog og forfatter Christian Koren Wiberg (1870 – 1945) var den første direktøren ved museet som hans far Johan Wilhelm Wiberg grunnla i 1872 da hanseatenes virksomhet tok slutt. Koren Wiberg var lidenskapelig opptatt av Bryggen og dens historie. Nå skal tusenkunstneren hedres med en egen yttervegg med utvendig rømningstrapp som skal etableres inn mot bakgården.

– Koren Wibergs vegg blir et flott element på et fantastisk bygg fra 1702 som har deler fra Hansatiden, og står der akkurat som da det var i bruk. Det er unikt, sier Ylva.