0 of 0 for ""

Towards Circularity

I årets Urban Insight-rapporter belyser vi hvordan vi kan bevege samfunnet i en mer sirkulær retning.

Urban Insight er et internasjonalt samarbeidprosjekt mellom Sweco-eksperter fra hele Europa, og i år inviterer vi eksperter, beslutningstakere og samarbeidspartnere for å diskutere hvordan vi kan bevege samfunnet i en mer bærekraftig og sirkulær retning.

Sammen skal vi utforske hvilke verktøy som trengs og hvilke krav som må møtes for å fremme sirkulære løsninger, i tillegg til at vi skal undersøke hvilke skritt som må tas for å komme nærmere nullutslippsbyer og -samfunn.

Nysgjerrig på hvordan vi kan øke sirkulariteten i byggebransjen? Les rapporten Circular construction – an opportunity we can’t waste

Visste du at?

  • Kun 8,6 % av verdens ressurser er en del av sirkulærøkonomien
  • Skal vi dekke behovene den globale befolkningsveksten skaper, må vi bygge en by på størrelse med Paris hver uke – de neste 30 årene
  • En sirkulær økonomi gjør det mulig å nå flere av FNs bærekraftmål