0 of 0 for ""

To barnehagebarn står og ser ut vinduet

Tilbringer 90 prosent av livet innendørs

Effektene av dagslys er større enn man tidligere har vært klar over. Derfor må vi sikre at byggene vi oppholder oss i slipper inn nok naturlig lys.

Vi tilbringer mer tid inne en noen gang før, og innen du har fylt 80 år, har du tilbragt 72 av dem innendørs.

– Dagslys gjør noe med oss, og påvirker blant annet den mentale helsen vår. Når vi sitter innendørs store deler av dagen, er det viktig at vi allikevel får den anbefalte dosen med naturlig lys, sier Swecos ekspert på dagslys, Brita Svartveit.

I tillegg til den fysiske og mentale helsen, blir også vår biologiske klokke påvirket av dagslyset. Forskning viser at de som utsettes for naturlig lys på arbeidsplassen sover gjennomsnittlig 46 minutter lenger enn de som jobber under kunstig lys.

Ser lyst ut

– Kravene for dagslys i bygninger har de siste årene blitt skjerpet, men vi jobber for å gjøre kravene enda bedre. Barn og eldre tar for eksempel til seg lys dårligere enn unge voksne. For å sikre at det er tilstrekkelig dagslys for ulike funksjoner og behov, mener vi blant annet at man bør ta hensyn til ulike bygningskategorier og metoden man beregner dagslys på.

Tiltak for å gjøre bygninger bedre egnet for dagslys kan være å endre farge på vegger og tak, møblering og bruk av rommet. Det vil for eksempel si å planlegge for oppholdsrom der bygget slipper inn mest lys, og mindre kritiske arealer der det ikke finnes naturlig lys.

Portrett av en kvinne med blondt, kort hår, som smiler inn i kameraet

Brita Svartveit, dagslysekspert i Sweco.

– I typiske kontorbygg kan enkle grep gi stor effekt, som å plassere arbeidsplassene i nærheten av vinduer. I andre bygg er det vanskeligere, for eksempel store varehus uten vinduer. Dagens regelverk gjør dokumentasjon av dagslys for denne type kategorier utfordrende, hvor det i de aller fleste tilfeller gjør det umulig å innfri krav for hele arealet.

– Vi er allerede godt i gang med å bygge energisparende og bærekraftige bygg. Det neste steget blir å tilrettelegge for selve brukeren. Vi må bygge helsefremmende bygg for dem som faktisk skal ta i bruk bygget, avslutter Brita.

Nysgjerrig på helsefremmende bygg, og viktigheten av godt inneklima, ventilasjon og dagslys? Les den nyeste Urban Insight-rapporten her.