0 of 0 for ""

I sommer har seks studenter undersøkt hva som må til for at vi skal henge mer på hjørnet. Resultatet er en oppskrift bestående av syv ingredienser som de mener er viktige for å bygge gode nabolag.

På oppdrag fra Sweco og Aspelin Ramm har seks studenter med ulik fagbakgrunn brukt sommeren på å finne ut hva som skal få oss til å henge mer på hjørnet. Sammen har de saumfart fire av Oslos bydeler og brukt disse som utgangspunkt for å kartlegge hva som gjør et område godt å være i. På torsdag presenterte de sine løsninger på Oslo Urban Arena.

– Under pandemien har vi kjent viktigheten av gode nabolag. Nabolag er samfunnet vårt i liten skala og skal bidra til å tilfredsstille grunnleggende behov for tilhørighet og fellesskap. Trives vi i nabolaget, har vi det godt. I dag bygges det dessverre mye som ikke henger sammen, og som reduserer livskvaliteten til de som bor der. Vi har brukt sommeren på å finne ut hva som må til for å skape gode nabolag og gode hverdagsliv, sa sommerstudent Petter Bergh.

Områdene de har undersøkt er: Ensjø, Nydalen, Homansbyen og Gamlebyen.

– Nabolagene vi har studert er ulike, og det har gitt oss innsikt i hva som fungerer og hva som ikke gjør det, fortsatte Bergh.

Basert på observasjon, innspill via Instagram og intervjuer, har studentene kommet nærmere hvilke elementer de mener må være på plass for å skape et godt nabolag. Resultatet er syv prinsipper de mener må ligge til grunn for å kunne skape gode nabolag.

– Vi har håndplukket det beste fra de fire bydelene og kommet frem til syv prinsipper som vi mener vil bidra til å skape nabolag hvor folk trives, finner roen og blir aktivisert. For målet er vel å skape nabolag som gir oss trygghet, fellesskap, hvile, utfoldelse og høy livskvalitet, sa Rikke Storvik Sjøhelle.

Petter Bergh og Storvik Sjøhelle.

Bevar, engasjer og aktiviser

Studentenes forslag er ikke upåvirket av tiden vi lever i, og både bevaring av bygninger og klimatilpasning er viktige prinsipper.

– Vi må ta vare på bygg og grøntarealer, og rehabilitere heller enn å rive, dette bidrar til å skape identitet, samtidig som vi får variasjon i byrommene. Vi må også beholde og legge til rette for mer vill natur i storbyene. Natur gjør byrommene mer attraktive og er bra for den psykiske og fysiske helsen vår, samtidig som bruk av natur er et viktig klimatilpasningsgrep.

Petter Hiis Bergh trakk også frem lokalt engasjement som en premissgiver for utviklingen av gode nærområder.

– Når lokalbefolkningen får sette preg på omgivelsene blir stedet særegent, i tillegg til at det skaper tilhørighet. Videre må det også skapes gode møteplasser for både barn og voksne, det kan for eksempel være en park i tilknytning til en barnehage eller i nærheten av et serveringssted, tilføyer Storvik Sjøhelle. Studentene har samlet de syv prinsippene i en håndbok som de håper utviklere vil ta i bruk.

Håndboken finner du her. 

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen innledet presentasjonen. Her sammen med administrerende direktør i Sweco, Grete Aspelund.  

Hele opptaket fra frokostseminaret kan du se her.