0 of 0 for ""

Swecos håndtering av koronasituasjonen

Sweco tar del i den nasjonale dugnaden mot ytterligere spredning av koronaviruset. I tillegg til å følge vanlige smittevernregler har vi bedt alle våre ansatte som kan om å jobbe hjemme.

Fysiske møter begrenses til et minimum, og innenlands reisevirksomhet begrenses til kritiske situasjoner. Reisevirksomhet utenlands er frarådet. Vi følger hele tiden myndighetenes råd og anbefalinger.

Samtidig er det viktig for oss å sikre leveranser og fremdrift i prosjekter, noe vi tror vil ha stor betydning for hvordan vi og våre kunder kommer seg igjennom denne krisen. Derfor vil vi insistere på at planlagte møter gjennomføres elektronisk og på telefon, så langt det lar seg gjøre. Selv om effekten av våre forebyggende tiltak nok vil merkes av våre kunder og samarbeidspartnere, håper vi at vi sammen skal finne måter å holde hjulene i gang på. Dette vil gagne oss alle sammen. Vi vil løpende ta kontakt med våre kunder for å finne ut av hvordan vi best løser prosjektene i denne perioden.