0 of 0 for ""

Publisert: 21/12/2023

Sweco vinner viktig rammeavtale for Lillestrøm kommune

Rammeavtalen omhandler prosjektadministrasjon innenfor bygge- og entrepriseprosjekter, og ble vunnet etter en konkurranse mellom 17 tilbydere.

Kontrakten strekker seg over to år med opsjon på et + et år, og har en totalverdi på inntil 134 millioner kroner fordelt på fem leverandører.

– Vi er veldig fornøyde med at Sweco har fått fornyet tillit hos Lillestrøm Kommune etter at vi tidligere hadde denne rammeavtalen gjennom Stema de siste fire årene. Lillestrøm Kommune er en stor og viktig kunde, og rammeavtalen byr på mange muligheter hos en kommune som står overfor stor vekst, klimautfordringer som flomfare, og samtidig har høye miljøambisjoner, sier regionleder Karianne Tvedt.

En kommune i vekst

Lillestrøm Kommune er i en fase med stor vekst og behov for tilpasning av byggene. Sweco vil bidra til utviklingen av nye bygg og rehabiliteringsprosjekter. Rammeavtalen omfatter arbeidsoppgaver som prosjektutvikling, entreprisestrategi, HMS-oppfølging, byggherrerådgivning, økonomistyring og miljøkompetanse.

Prosjektene vil også involvere viktige offentlige bygg som skoler, kirker og barnehager. Lillestrøm Kommune har en tydelig satsing på bærekraft, som er reflektert i deres deltakelse i FutureBuilt-programmet, hvor de arbeider mot å utvikle bærekraftige og attraktive byområder.