0 of 0 for ""

Sweco videreutvikler bybanen i Bergen

Sweco får sitt største kollektivtrafikkoppdrag så langt i Norge når Bybanen i Bergen bygges ut. Satsningen skal bidra til å nå byens høye ambisjoner om inkluderende kollektivløsninger. Verdien på oppdraget er 165 millioner norske kroner.

– I Bybane-prosjektet er Sweco med og skaper kollektivtrafikk på høyt internasjonalt nivå. Med et tydelig fokus på sosiale og miljømessige effekter er dette et utmerket eksempel på hvordan helhetlige transportløsninger kan påvirke hele bybildet på en positiv måte, sier Tron Kjølhamar, administrerende direktør for Sweco Norge.

Bybanen er Bergens viktigste kollektivtrafikksatsning så langt, og målet er å skape en transportløsning som alle innbyggere kan bruke. Den første delen av Bybanen ble innviet i 2010 og har vunnet pris for sin inkluderende utforming. Den nye strekningen blir en tverrforbindelse gjennom fjellet til Fyllingsdalen, som er en forstad i vekst, med mange arbeidsplasser og boliger.

Avtalen medfører to oppdrag for Sweco: En reguleringsplan for den nye Bybanetrasseen og selve byggeplanen. Til sammen har oppdragene en verdi på rundt 165 millioner kroner.

Kollektivtrafikk på høyt internasjonalt nivå

– Utformingen av den nye strekningen krever både høy teknisk kompetanse og et helhetlig syn på byutvikling. Disse faktorene har vært utslagsgivende for at Sweco ble valgt, og vi er veldig fornøyd med tildelingen. Vi vil også trekke på erfaringer fra InterCity-prosjektene vi er i gang med, sier Hanna Rachel Broch, direktør for store prosjekter i Sweco.

Prosjektet vil gjennomføres med utgangspunkt i et sterkt fagmiljø i Sweco Bergen sammen med Sweco Sverige sin solide erfaring fra prosjektering av trikk og bybane i Gøteborg, Lund og Stockholm. Swecos arbeid starter omgående og pågår helt til den nye strekningen tas i bruk.

Følgende underleverandører deltar i prosjektet: Sweco AB (herunder Sweco Rail AB), Safetec Nordic AS, 3RW arkitekter, Veseth AS, Oslo Economics, Haugen VVA AS, Smedsvig-landskap, Treivector Traffic AB.

For ytterligere informasjon kontakt: