0 of 0 for ""

Sweco vant tre av tre mulige rammeavtaler

Sweco har vunnet kontrakter på tre tekniske rammeavtaler utlyst av Statnett, hvor selskapet estimerer den potensielle verdien på kontraktene til å være 150 – 200 MNOK over en to års periode.

Rammeavtalene er på to år, med opsjon på 1 + 1 år.

– At vi har klart å vinne kontrakter på alle de tre avtalene er en enorm anerkjennelse av vår kompetanse og av kvaliteten vi har levert i tilbudene våre. Energi og kraft har vært en del av Swecos kjernevirksomhet fra starten av, og gjennom disse kontraktene får vi videreutviklet vår kompetanse på området ytterligere, sier Swecos adm. direktør, Grete Aspelund.

De to første kontraktene omfatter prosjekteringstjenester mot transformatorstasjoner og kraftledninger. Den tredje rammeavtalen gjelder innleie av fagressurser for stasjon, hvor Sweco har vunnet for prosjekteringsleder, bygg og elektro. Avtalene omfatter både nyetablering og rehabilitering av infrastruktur. Sweco er en av flere parallelle rammeavtaleleverandører på avtalene.

– Statnetts virksomhet er av stor betydning for norsk energiforsyning, og for Norges rolle som energieksportør. Gjennom disse avtalene får Sweco muligheten til å jobbe med spennende og utfordrende prosjekter, som involverer et bredt spekter av fag fra vår side, sier Per Arne Karlsen, regionleder Energi.

Avtalene trer i kraft 01.09.2016.