0 of 0 for ""

Sweco vant rammeavtale med Jernbanedirektoratet

Sweco ble innstilt som leverandør på alle delområdene vi ga tilbud på. – Dette er en veldig spennende mulighet for oss, sier avdelingsleder for Samfunnsplanlegging, Kimme Arnesen.

Avtalen har fått navnet «Jernbanerelaterte utredninger». Den har en varighet på to år med mulighet for opsjon på ett + ett år.

Kimme Arnesen har ledet tilbudsprosessen fra Sweco sin side og er svært fornøyd med tildelingen.

– Vi leverte tilbud på fire delområder og ble innstilt som leverandør på alle disse. Dette er vi veldig fornøyde med. Vi vant tre av delområdene sammen med underleverandører og et alene.

Delområdene som Sweco skal være en av flere leverandører på er større utredninger, jernbaneteknikk, miljø, klima og energi, samt øvrige utredningstema. Ved avrop på rammeavtalen skal det gjennomføres minikonkurranse mellom alle valgte leverandører på delområdet.

Sweco er i tillegg med som underleverandør på et femte delområde; framsynsmetodikk.

Viktig satsningsområde

Norge skal satse hardt på infrastruktur i årene som kommer. At Sweco nå har fått en rammeavtale med aktøren som kjøper mange av disse tjenestene gir en unik mulighet til å påvirke landets fremtidige infrastruktur.

– Det foregår en stor satsing på jernbanesektoren i Norge, og det er spennende å være med på å prege det bildet. I Sweco former vi fremtiden og jernbane er en viktig del av det samfunnet vi ønsker å forbedre. Målet er at det skal bli lettere å reise miljøvennlig og jernbanen er et av tiltakene som fremmer dette, forteller Arnesen.

Rammeavtalen omhandler tidlige utredninger. Arnesen legger vekt på at dette er en fin mulighet for Sweco.

– Her kan vi bidra inn i den tidlige fasen av utredninger på jernbane. Det vil være snakk om blant annet konseptutvalgsutredninger og andre fagutredninger. Dette blir interessant arbeid for flere av våre eksperter, samtidig som det gir oss en mulighet til å posisjonere oss i markedet, sier han.

Involverer flere fag

Rammeavtalen vil føre til spennende arbeid på tvers av avdelingene i Sweco.  

– Samarbeidet med Jernbanedirektoratet vil involvere flere av fagene våre. Her vil alt fra plan, trafikk, jernbane og landskap til miljø og energi være aktuelle fag. Vi har også samarbeidet med eksperter fra Sweco Sverige i tilbudsprosessen, disse vil være med i det videre arbeidet.

Sweco har samarbeidet med underleverandørene Menon Economics og inFuture i prosessen. inFuture er et ledende rådgivningsmiljø innen fremtidsstudier, strategi og innovasjon og Menon Economics er et konsulentselskap som opererer i grenseflaten mellom økonomi, politikk og marked.

Sweco har også nylig vunnet en annen rammeavtale med Jernbanedirektoratet. Denne omhandler jernbanekapasitet og vil gi mulighet for spennende kapasitetsutredninger for ekspertene i vårt trafikkmiljø. Her er Sweco en av flere leverandører som har fått avtale innen flere moduler.