0 of 0 for ""

Sweco vant radarprosjekt for Forsvarsbygg

Sweco skal levere rådgivnings- og prosjekteringstjenester innen bygg og anlegg i forbindelse med etablering av nye radaranlegg for Forsvaret. Avtalen har en anslått verdi på i overkant av 50 millioner kroner.

Sweco skal levere rådgivningstjenester i alle faser av prosjektet, fra forprosjekt til ferdig anlegg. Espen Schreiner, Swecos markedssjef i Bergen, er svært fornøyd med å ha vunnet oppdraget.

– Vi synes det er kjekt å jobbe med en stor og viktig kunde som Forsvarsbygg, de er en svært profesjonell oppdragsgiver som er opptatt av både kvalitet og fremdrift. For Sweco er dette et spennende prosjekt som krever teknisk spesialkompetanse og mange ressurser. Det at vi får være med å bidra til å øke Norges forsvarsevne gir en god følelse, og gir en ekstra dimensjon til oppdraget, forteller Schreiner.

Forsvarsbygg skriver følgende i sin pressemelding:

– Vi fikk inn flere gode tilbud i konkurransen, og er svært fornøyde med at vi nå har fått Sweco med på laget. Med denne avtalen på plass er vi klare til å dra prosjektet videre, og bidra til å styrke Norges forsvarsevne, sier prosjektleder i Forsvarsbygg, Yngve Lorentsen i en pressemelding.

Stort prosjekt

Avtalen har en verdi på i overkant av 50 millioner kroner, og dekker forprosjektering, detaljprosjektering, bistand i anskaffelse av entrepriser og oppfølging i byggefase, med mer. Kontrakten har en varighet på syv år.

Prosjektet har planlagt oppstart i høst. Prosjektet vil kreve ressurser fra alle fagområder, og vil sikre arbeid for et stort antall Sweco-medarbeidere i lang tid fremover. Vi gleder oss til å komme i gang, og til å fortsette det gode samarbeidet vi har med Forsvarsbygg, forteller Schreiner.

Divisjonsdirektør for Bygg i Sweco, Rasmus Nord, er svært fornøyd med prosjektet.

– Dette er et stort og viktig prosjekt for oss i Sweco, og det er ingen tvil om at vi setter stor pris på å vinne. Vi har god erfaring med å samarbeide med Forsvarsbygg, og ser frem til å videreutvikle vår ekspertise i dette prosjektet, sier Nord.

Nye radaranlegg er med å gjøre Norge tryggere

Stortinget besluttet 12. juni å investere 8 milliarder kroner i nye radarer for å overvåke norsk luftrom. Dagens radaranlegg skal erstattes av ny teknologi, for å møte fremtidens operative utfordringer. De nye radaranleggene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord. Forsvarsbygg har nå startet forberedelsene for å bygge nye og oppgradere eksisterende radaranlegg over hele landet. Prosjektet har forventet oppstart høsten 2019. Forventet ferdigstillelse er 2027, kommer det frem i Forsvarsbyggs pressemelding.

 

Foto: Caroline Waack, Forsvarsbygg