0 of 0 for ""

Sweco vant konseptvalgutredning for Ruter

T-bane systemet i Oslo skal bygges ut, med blant annet ny sentrumstunnel. Da vil det bli mange flere tog i trafikk, som trenger et sted å parkere og vedlikeholdes når de ikke er i bruk. Nå skal Sweco hjelpe Ruter med å finne mulige parkerings- og vedlikeholdsplasser i byen.

– Dette er et viktig prosjekt for oss da det handler om bærekraftig transport. Dessuten har prosjektet stor betydning for veldig mange. De fleste Oslo-beboere har en tilknytning til T-banen, og når T-banen først er bygget, så står den der gjerne over 50 år, sier prosjektleder Helge Gidske Naper i Sweco.

Ruter er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke). Dette innebærer både T-bane, trikk, buss og ferjer.

Plassmangel

Avtalen dreier seg om å utarbeide konseptvalgutredning (KVU). Det er et formelt dokument som er grunnlag for investeringsbeslutningen, som gjerne kommer før en reguleringsplan. Sweco-teamet startet arbeidet rett etter nyttår, og skal være ferdig til jul

– Det er stram framdrift på et sånt prosjekt, sier Helge. – I tillegg til å finne ut av hvor togene skal stå når de ikke brukes, skal vi vurdere verksteder og andre funksjoner de har behov for. Slike baser tar stor plass og koster mye penger, og det å kjøre t-banen langt ut av byen for å nå disse er også dyrt og driftsmessig ofte ikke mulig, fortsetter han.

Bildet viser kapasiteten med nåværende sentrumstunnel (t.v), og kapasiteten med ny sentrumstunnel (t.h). 

Teamet fra Sweco består av ca. femten stykker som skal finne frem til og analysere forskjellige konsepter, hvordan de kan se ut, hva de vil koste og hvordan de vil påvirke driften av t-banen.  

– En utfordring i dette oppdraget er at byen i stor grad er bygget ut med t-banen som stamme. Det vil si at arealet der det driftsmessig er best med baser mest sannsynlig er brukt til noe annet fra før, eller er godt egnet til for eksempel nye boliger. Hvilken alternativkostnad arealene har kommer derfor trolig til å bli en sentral del av analysen. Det må veies opp mot de kostnadene som inngår i selve basen og driften.

Bærekraftig byutvikling

Det var tre firmaer som konkurrerte om å vinne konseptvalgutredningen. Sweco scoret full pott på kompetanse og på oppgaveforståelse, og vant dermed tilbudet.   

– I dette tilbudet stod vi sterkt. Vi har kompetent personell med god erfaring fra t-banesystemer og hvilken rolle det har i byen, sier Helge.

Sweco stiller med et tverrfaglig team som blant annet representerer fagene samfunnsøkonomi, samfunnsgeografi, tekniske fag, logistikk og jernbanekapasitet, transportmodell, prosessledelse og arealplanleggere.

–  Ruter er veldig flinke, og har en viktig rolle innen kollektiv trafikk i Oslo. De er en gjev oppdragsgiver for oss som jobber med byplanlegging på stort nivå, fortsetter han.  

Når man bygger en tett by og skal planlegge transport er det viktig å satse på de transportformene som tar minst plass. Hvis ikke får man en by som krever mye areal og energi, og tid på å forflytte seg.

–  Skinnegående trafikk som T-bane er den transportformen som flytter flest mennesker på minst plass, og er en forutsetning for å bygge så tett som det gjøres i Oslo. Resultatet vil påvirke hele byen, og gi Oslo-beboerne et bedre tilbud, så vi er veldig glade for å ha fått dette oppdraget, avslutter Helge.

Etter prosjektet er levert skal det gjennom en ekstern kvalitetssikring (KS1), før politikerne beslutter hvilke konsept som skal videreføres.