0 of 0 for ""

Sweco styrket lønnsomheten i tredje kvartal

Sweco Norge leverte et sterkere resultat for tredje kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor. Bedre markedsarbeid og tydeligere kostnadsstyring er hovedforklaringen.

Sweco Norge styrket resultatet i tredje kvartal, sammenlignet med samme periode i 2015. Kvartalet endte med et driftsresultat (EBITA) på 36,5 millioner kroner, en økning på drøyt 12 millioner kroner (51 prosent) fra tredje kvartal i 2015. Akkumulert er driftsresultatet på 133,7 millioner kroner, en forbedring på 31,4 millioner kroner (31 prosent) sammenlignet med de tre første kvartalene i 2015.

Driftsinntektene økte med 24 millioner kroner (6,1 prosent) til 417,2 millioner i tredje kvartal.

– Jeg er fornøyd med resultatet for tredje kvartal, sammenlignet med fjoråret. Selv om det er regionale forskjeller, anser vi det norske markedet som stabilt og godt. Økningen i omsetning viser at Sweco er i stand til å ta vår del av markedet.  Tydeligere kostnadsstyring har også bidratt til å sikre bedre lønnsomhet, sammenlignet med samme periode i fjor. Fortsatt bedring av lønnsomheten vil være en hovedprioritet fremover, sier adm. direktør Grete Aspelund.

Samlet leverte Sweco Group et rekordresultat i tredje kvartal. Samlede driftsinntekter var 3,72 milliarder svenske kroner. Driftsresultatet endte på 252 millioner svenske kroner.