0 of 0 for ""

Sweco skal prosjektere høytrykkskraftverk

Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) har valgt Sweco til å prosjektere nye Løkjelsvatn kraftverk i Etne kommune. Kraftverket skal bygges i fjell og vil øke den totale kraftproduksjonen i vassdraget.

Det nye anlegget vil få en installert effekt på 60 MW. Sweco leverer rådgiving på alle fag.

Kontrakten omfatter planlegging for rehabilitering av kraftverkene i Litledalen og Hardeland, samt bygging av nytt kraftverk i fjell. Sweco har vært inne i prosjektet siden 2016.

– Dette er et stort og viktig prosjekt for Sweco. Her er vi inne med alle fag og står også for en stor del av samhandlingen mellom fagene. I Norge bygges det få nye høytrykkskraftverk av i dag, så det er et spennende prosjekt å ta del i, sier Are Sandø Kiel, prosjekterings- og oppdragsleder i Sweco.

Rådgivingsoppdraget omfatter totalt ca. 20 000 timer, og rundt 30 Sweco-rådgivere er til nå involvert i arbeidet. Selskapet har tidligere levert en konsekvensutredning knyttet til etablering av kraftverket.

Kraftverket vil benytte et fall på rundt 550 meter mellom Løkjelsvatnet og Litledalsvatnet, og vil produsere om lag 163 GWh i året.

– Med lave strømpriser er det i dag en bransjeutfordring for kraftprodusenter å skape lønnsomhet i nye prosjekter. Da er det ekstra spennende med prosjekter som dette, hvor byggherre, entreprenør og rådgiver sammen klarer å skape de gode, lønnsomme løsningene, sier Sigurd Løvfall, divisjonsdirektør Energi i Sweco.

Administrerende direktør i SKL, John Martin Mjånes, sier i en pressemelding at han ser frem til å bygge et moderne og ressurseffektivt kraftverk i Litledalsvatnet. Den totale utbyggingen er estimert til rundt 500 MNOK.

 

Toppbildet viser utløpsområdet og dalen. Foto: Sunnhordland Kraftlag AS.