0 of 0 for ""

Sweco sikrer støytiltak langs nye E6

Sweco har fått ansvar for lokale støytiltak ved nye E6, på oppdrag fra Nye Veier.

Det store oppdraget omfatter utredning av behov for lokale støytiltak for rundt 1 200 eiendommer langs strekningen Kolomoen – Arnkvern, prosjektering av lokale støytiltak for anslagsvis 600 bygninger, anskaffelse av entreprenører, samt byggeledelse for utførelsen av disse tiltakene.

I tillegg skal tilstanden på over 650 bygninger på strekningen registreres før anleggsarbeidene starter. Dette vil gjøre det enkelt å dokumentere eventuelle skader som følge av arbeidene.

– Dette er et prosjekt som har betydning for mange mennesker, og en viktig og spennende oppgave for oss blir å møte deres informasjonsbehov på en så god måte som mulig, sier Rasmus Nord, avdelingsleder for Bygg og anlegg i Sweco.

Oppdraget vil i hovedsak involvere akustikkeksperter, men også landskapsarkitekter, arkitekter, byggeteknikere og byggeledere vil bidra. Befarings- og kartleggingsarbeidet starter nå og går frem til 2020, mens oppdraget som helhet vil avsluttes i 2023. Anslått totalverdi for Sweco er ca. 25 MNOK.

– Støy og akustikk er et område Sweco har svært høy kompetanse på, og hvor vi gjennom mange år blant annet har utviklet programvare som sikrer effektiv gjennomføring og høy kvalitet. Et særlig spennende aspekt ved dette oppdraget er den store skalaen, både i geografisk omfang og tid. Med en så langvarig prosess er god prosjektstyring en viktig suksessfaktor, sier Nord.

Bygningsbesiktigelsene gjennomføres frem til oktober 2017, mens befaringer for undersøkelse av behov for støytiltak gjennomføres fra oktober i år og frem til 2019. Støytiltakene blir utført fra våren 2018 og ut 2019.