0 of 0 for ""

Sweco-prosjekt vant Damkrona

Damkrona er Den Norske Damkomiteens hederspris, og i år var det dam Elgsjø som vant den gjeve prisen. – Det er en anerkjennelse å vinne en slik pris, sier Swecos Trond Lyngstad.

Damkrona skal fremme landskapsmessige, miljømessige og teknisk gode løsninger ved anlegg i regulerte vassdrag, og i år gikk prisen til dam Elgsjø som Sweco har jobbet med. Bakgrunnen for prisen er, ifølge Damkomiteen, å synliggjøre arbeidet som gjøres i forbindelse med nybygging og rehabilitering av dammer og andre vassdrag.

Glommen og Laagens Brukseierforening er dameier, og har stått for prosjekt- og byggeledelse. Sweco har vært konsulent og NINA har vært rådgiver på vegetasjon og terreng. Entreprenørarbeidene er utført av Hoel & Sønner AS.

Swecos Trond Lyngstad var oppdragsleder i starten av prosjektet. Han er svært fornøyd med prisen.

– Det er en anerkjennelse å vinne en slik pris. Den vektlegger både god ingeniørkunst og miljøhensyn, så det er klart det er stas å vinne, sier Lyngstad.

Et omfattende prosjekt
Dammens plassering har gjort prosjektet spesielt å jobbe med. Dammen ligger helt inntil grensen til Dovrefjell-Sundalsfjella nasjonalpark, og dette medfører strenge landskaps- og miljøkrav. 

– Plasseringen har ført til at det har vært et omfattende landskaps- og miljøprosjekt. Målet har vært at den skal gli godt inn i omgivelsene. Vi har etablert et nytt tappeløp ved siden av dammen, dette er helt skjult. Vi har også laget et nytt ventilhus med torvtak slik at det skal gli godt inn i terrenget, forklarer Lyngstad.

Også arbeidet med anleggsvei har vært krevende.

– Prosessen med å lage en anleggsvei inn til dammen var lang. Veien og dammen ligger innenfor Knutshø landskapsvernområde, så det gikk noe tid før vi fikk tillatelse til å bygge en midlertidig vei, fortsetter han.

Det var strenge krav til tilbakeføring av veien til to kjørespor. Terreng måtte restaureres og det ble også gjennomført revegetering langs veien.

– Etter anleggslutt måtte vi fjerne spor etter løsmasseuttak. Steinbruddet ved Fundin måtte også fjernes, sier han.

Dam Elgsjø er en murdam fra 1914. I 1990 hjemfalt dammen til staten. Glommen og Laagens Brukseierforening fikk ny konsesjon i 2010 og besluttet da å sette i gang en ombygging for at dammen skulle tilfredsstille kravene i Damsikkerhetsforskriften. Arbeidet med oppgraderingen startet i 2011, og i 2013 var prosjektet ferdig. Sweco har levert eksperter fra dam, landskap og vei.